Sformułuj przesłanie płynące z przypowieści. uwzględnij przenośne znaczenie rzeczownika oliwa

Uzasadnij, że poznany fragment Ewangelii według św. Mateusza jest gatunkiem literackim zwanym przypowieścią.Pamiętasz z poprzedniej lekcji, że w przypowieści najważniejsze jest znaczenie przenośne.. Streszczenie.. pan, uzdolnienia, umiejętności, dar mądrości, sługa …Żyzna gleba to ludzie, którzy wierzą i słuchają słowa bożego.. Największe w Polsce wiarygodne źródło …Przypowieść o pannach mądrych i głupich (Mt 25, 1-13) Dziesięć panien czekało na oblubieńca.. Zadanie 1.. Przypowieść (parabola, …

Regulamin | Kontakt