Ocena opisowa zachowanie klasa 3
  • Teksty
  • 11 września 2021 19:02

Coraz chętniej stara się pomagać innym.KRYTERIA OCENY OPISOWEJ Z ZACHOWANIA KLASY 1-3 SP ZACHOWANIE WZOROWE Otrzymuje uczeń, który: zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków; nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu; zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;Ocena opisowa po pierwszym semestrze - klasa III np. ….wypowiada się niechętnie, wypowiedzi są logiczne, poprawnie pod względem gramatycznym i rzeczowym.. Stosuje prawidłowe te…

Regulamin | Kontakt