Notatka z obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystę

Pobierz

Prowadzenie lekcji przed opiekunem stażu i omawianie prowadzonych zajęć.. 3 Kontakty stałe opiekun - stażysta.. Prowadzenie zajęć przez nauczyciela stażystę w obecności opie-kuna stażu.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę .. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Raz w miesiącu.. scenariusz zajęć z dnia 20.02.02 .Arkusz stanowi szablon do wielokrotnego kopiowania, wypełniania podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.Po lekcji konspekt przydatny jest do omówienia przeprowadzonych zajęć, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny.. Notatki z hospitacji i arkusze obserwacji.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystęPrzepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. 2 Kontakty stałe opiekun - stażysta.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: .. zostaje przez nauczyciela zapoznany z planowanym przebiegiem lekcji ..

5.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

GRUDZIEŃ 2011 r- STYCZEŃ 2012 r. 1 Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna.. Lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze.. Pobierz (docx, 12,1 KB) Podgląd treści.. Spotkania z opiekunem stażu, rozmowy, analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy.. Oto przykładowe opracowanie:Plik Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę.docx na koncie użytkownika zofijanna • folder awans zawodowy nauczyciela • Data dodania: 27 paź 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Arkusz obserwacji lekcji 3.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Okres stażu Wykaz lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu, scenariusze lekcji 3.Dokumentacja obserwacji (arkusze obserwacji ze scenariuszami obserwowanych zajęć) jest przechowywana przez dyrektora Przedszkola w segregatorze.. obserwacji: Uwagi i spostrzeżenia, które warto wykorzystać we własnej pracy.Obserwacja zajęć prowadzonych w szkole Nadzór pedagogiczny Dyrektora Szkoły Andrzej Janczy starszy wizytator Jedną z metod badań pedagogicznych jest obserwacja polegająca na planowanym i systematycznym postrzeganiu faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzeniu informacji oraz ich interpretowaniu.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

7.Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.

Wielu z nas zastanawia się jak wywiązać się z tego obowiązku w sposób mądry i właściwy, a przy tym nie zrazić do siebie kolegi.2 zajęcia w miesiącu/ i prowadzonych przez stażystę w obecności opiekuna lub dyrektora /1 raz w miesiącu/ scenariusze i sprawozdania z lekcji 4.Przedstawiony harmonogram pracy zawierający: a) harmonogram terminów spotkań z opiekunem stażu.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!Opinia opiekuna stażu potwierdzająca zdobycie przez stażystę zakładanych kompetencji.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Dokumentacja z obserwacji jest wpinana do indywidualnej teczki nauczyciela.. Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystęZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

10.Udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej.. Listy te nie są ostateczne.Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.. Następnie obserwować wybrane elementy i oczywiście omówić z nauczycielem.. 9.Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Opiekun może wypełniać kartę obserwacji, choć nie ma takiego obowiązku.. OKO zakłada dobrowolność.CAŁY OKRES STAŻU.. Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Metoda weryfikacji efektów uczenia się: prowadzona bieżąca obserwacja w warunkach rzeczywistych w miejscu pracy, (porównanie obserwacji z pierwszego i ostatniego miesiąca stażu).. Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia.. 1 Propozycje literatury fachowej.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą przeprowadzonych obserwacji jego zajęć..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

przez półroczny okres nauczania) w zaplanowanych i prowadzonych przez Panią/Pana zajęciach dodatkowych dla: ucznia uzdolnionego ucznia mającego problemy w nauce Ile razy w roku szkolnym uczniowie na Pani/Pana zajęciach korzystali ze sprzętu informatycznego podczas nauki (nie dotyczy6.Omawianie zajęć i konsultacje z zakresu bieżących problemów zawodowych.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli Obserwacja zajęć oraz omówienie jej wyników Okres stażu 2.. 1.6.Jeśli chodzi o dokumentowanie obserwacji przez opiekuna, to może on poprosić nauczyciela kontraktowego o scenariusz lekcji.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Zmiana programu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.Dodano: 3 kwietnia 2018.. 4 Gromadzenie i omawianie dokumentacji.Liczba uczniów uczestniczących regularnie (min.. Poniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela w powiązaniu z ogniwami lekcji.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Nauczyciel posiada opracowany rozkład materiału nauczania wraz z numerami treści z podstawy programowej.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Przebieg lekcji, spotkania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na element.. 2 Prowadzenie zajęć przez stażystę i ich omawianie.. 8.Pomoc w gromadzeniu dokumentacji i opracowaniu sprawozdania.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciu - omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - notatki własne - scenariusz zajęcia - wnioski z obserwacji Okres stażu Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Jak Pani widzi wszystkie kwestie związane z obserwacją .- scenariusze zajęć Opiekun stażu Przez cały rok.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.Indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce.. 5.Warunki kontraktu:Jednym z nich jest obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę i nie ważne czy mówimy tak o nauczycielu "stażyście" czy "kontraktowym"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt