Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno wyrównawczych klasa 1

Pobierz

do 30.06.2011r.Indywidualizowanie pracy na lekcji.. prowadzonych przez Beatę Zając.. Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .2.. .Tarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice tel.. za okres od 04.01.2010r.. Ćwiczenia koncentracji uwagi i percepcji słuchowej - uważne słuchanie zagadek wielkanocnych i udzielanie na nie odpowiedzi.. Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń w warunkach .Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbywają się w klasach IV, V, VI, i VII w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego poziomu.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę..

2.Program zajęć wyrównawczych dla klasy 1.

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.. Podpis wychowawcy.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych kierują się następującymi celami głównymi: Rozbudzanie ciekawości poznawczej, potrzeby pogłębiania wiedzy.. Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy IV-VII szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Obejmowały: 5 ucz.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej..

Program zajęć wyrównawczych dla kalsy 1g.

Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Praca w grupach.Sprawozdanie z realizacji projektu Nasza wiedza — nasza przyszłość w Szkole Podstawowej w Biesnej (wrzesień - grudzień 2011) Fot. Szkoła Podstawowa w Biesnej Spis treści Zajęcia dodatkowe Bli żej świata (mgr Grzegorz Stabach) - str. 1 Dbamy o czysto ść j ęzyka (mgr Edward Mazur) - str. 2Wykres 1.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I.. 41 354 90 12 email: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem email: Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).docPROGRAM ZAJĘC DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole - Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mgr Agnieszka Piontek-Prusinowska.. za rok szkolny 2008/2009 mgr Agnieszka Piontek-PrusinowskaSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. (środa) W podanych poniżej linkach znajdują się ćwiczenia do pracy zdalnej z zajęć dydaktyczno .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna.. Grupa liczy 10 osób.. str. 12 Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej i zadań dodatkowych.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego odbywały się raz w tygodniu- w czwartek.. Pobierz (doc, 39,0 KB) Podgląd treści.. Źródła tych potrzeb to: • nieobecności w szkole spowodowane chorobami.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Realizowane są treści z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .1 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z programu Ja też potrafię obejmuje pięciu uczniów z kl. III i dwóch uczniów z klasy II.. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Źródła tych potrzeb to:Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Link do zajęć został podany w dzienniku elektronicznym w wiadomości dla rodziców.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt