Interpretacja porównawcza przykład cke

Pobierz

Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji.. Przeczytaj uważnie obydwa teksty, zwracając uwagę na te elementy, które mogłyby stanowić podstawę ich porównania - podobieństwa i/lub różnice.Opisywane tu utwory dzieli olbrzymia przepaść czasowa.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.Matura 2018 polski rozszerzony to kolejny egzamin maturalny, przed którym stanęli uczniowie 4 maja 2018.. A oto, jak powinniście się do tego zabrać: 1.. Przykład przygotowania materiałów służących do napisania interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich.. Lepiej równolegle opracowywać, obserwować kolejne elementy w obydwu tekstach.Pierwszy dzień matur za nami!. CKE.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się .Interpretacja porównawcza Kolejność interpretacji porównawczej Porównaj tytuł, motto, aluzje literackie.. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod .Jak napisać interpretację porównawczą.. Rano uczniowie zmierzyli się z podstawą języka polskiego..

Potrzebuję dobrego sposobu/przykładu.

Emocje te nasilają się pod wpływem widoku ubranek dziewczynki.przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie).. Nie można też zapomnieć, że Mickiewicz odnosi się do tekstu Horacego w sposób autoironiczny, nieco drwi z samego siebie i swoich wierszy.1.. 2.Matura 2017 z języka polskiego - mamy arkusze CKE na poziomie rozszerzonym.. Poziom rozszerzony.. Natomiast po południu już tylko chętni pisali język polski na poziomie rozszerzonym.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .i interpretacji dwóch tekstów literackich (epickich, lirycznych, dramatycznych) lub ich fragmentów.. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod .Interpretacja porównawcza WYMAGA wiedzy.. Przykład.. Waga interpretacjiInterpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej..

5 przykładowych zadań.

Jego tematem jest dramat osobisty, rozpacz i ból ojca po stracie dziecka.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Temat Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Język polski.. Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie, składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Musisz ją mieć nt. utworu, kontekstu historycznego, a więc i czasu powstania.. Ewentualnie ktoś może mi napisać;)Interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu.. Jakie tematy były do wyboru na maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym w 2018 roku?Analiza porównawcza w wariancie wewnętrznym powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem czynników porównywalności określonych w przepisach podatkowych.. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy.Hej!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Jeżeli kupisz kurs, to w .Porównanie dwóch tekstów literackich.. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z nim sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją.. Przeczytaj uważnie wiersz.. Interpretacja porównawcza na poziomie kontekstów uwzględnia również elementy poetyki historycznej oraz świadomość dialogu intertekstualnego..

Tren VII Jana Kochanowskiego Interpretacja wiersza - przykład.

Do tej części .Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. 2.1) rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich (gimnazjum) 2.2) sprawnie posługuje się oficjalną i .Szara kurzawa deszczów przysłoniła świat, wypiła barwy, zgasiła światła i zatopiła w mrokach ziemię, że wszystko wydało się jakby sennym majaczeniem, a smutek wstawał z pól przegniłych, z borów zdrętwiałych, z pustek obumarłych i wlókł się ciężkim tumanem; przystawał na głuchych rozstajach, pod krzyżami, co wyciągały rozpacznie ramiona, na pustych drogach, gdzie .Interpretacja oznacza poszukiwanie sensu, ale zarazem jest wyrazem związku, jaki zachodzi między tekstem a odbiorcą, w niej zawiera się dialogiczność aktu lektury.. Jak napisać interpretację utworu lirycznego?. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.. Trzymaliśmy kciuki za każdego, kto dzisiaj musiał podejść do egzaminu.. Opis działania formularza.przy Instytucie Badań Literackich PAN ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Pałac Staszica, I piętro, pokój 135 e-mail: tel./faks (48 22) 657 28 50 (48 22) 657 28 50 Matura 2018 rozprawka interpretacja porównawcza ..

Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.

Tren VII Jana Kochanowskiego należy do cyklu 19 utworów, które powstały po śmierci ukochanej córki poety, Urszulki.. Język polski.. Powyższe punkty wydają się proste?. Horacy to twórca antyczny, Mickiewicz napisał swój wiersz w XIX wieku.. Tworzenie wypowiedzi.. Taki sposób porównywania nie jest zbyt dobry.. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod .Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Stan faktycznyMatura 2018: Język polski.. To znaczy, że nie można opisywać najpierw jednego tekstu, później drugiego,a na końcu podsumować, porównać własne obserwacje.. Koncepcjamusibyć: • niesprzeczna z utworami (znajduje poti d itwierdzenie w obtkt hbu tekstach, przy czym porównywane obszary są dla tekstów trafne i istotne, a nie drugorzędne), • spójna (wypowiedź w sposób wystarczający dla uzasadnienia tezy/hipotezy interpretacyjnejInterpretacja porównawcza utworów literackich Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. Poziom rozszerzony.. 54 Poprawno ść rzeczowa 83 Zamys ł kompozycyjny 70 Spójno ść lokalna 78 Stosowno ść stylu III.. CZYM JEST INTERPRETACJACZYM JEST INTERPRETACJA PORÓWNAWCZA?. Interpretacja jako umiejętność kształcona podczas lekcji języka polskiego 2.1.. Motto występuje raczej rzadko, ale też może wiele powiedzieć, np. w interpretacji wierszy Ostatni despotyzm Norwida i Garden party Barańczaka powinno pojawić się spostrzeżenie, że cytat z pierwszego utworu stał się mottem drugiego: "Pomarańcza, jak widzę z Malty .Przykład interpretacji Źródła Strona 1 z 3.. Przykład z matury z roku 2017:Sproblematyzowana interpretacja uwzględniająca właściwie wybrane konteksty przyporządkowane porównywanym utworom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt