Zmiany na mapie politycznej świata po 1989

Pobierz

Zmiany na mapie politycznej po 1989 …po 1989 r. oraz nastepstwa tych zmian opisuje na podstawie mapy Polski granic Polski po 1945 r. wyjasnia ksztaltowanie sieWymagania edukacyjne: .. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.w yjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej świata omawia na przykładach procesy po 1989 r. podaje przykłady organizacji międzyrządowych i …Zmiany na mapie politycznej Europy po 1989 roku: a) państwa które powstały w Europie po rozpadzie ZSRR ( nazwa kraju i jego stolica) b) państwaopisuje zmiany na mapie politycznej świata po 1989 r. oraz następstwa tych zmian opisuje na podstawie mapy Po lski i danych statystycznych po 1945 r. Uczeń …kolorem.1) Zmiany na mapie politycznej swiata 2) Liczba ludnosci swiata i jej zmiany 3) Rozmieszczenie ludnosci na swiecie 4) Migracje na swiecie 5) …Temat: Współczesne zmiany na mapie politycznej świata.. Cele lekcji: …wskazuje na mapie świata obszary XX w. wyjaśnia różnicę między integracją a dezintegracją państw podaje przykłady procesów integracji i dezintegracji w Europie …•opisuje zmiany na mapie politycznej świata w różnych okresach historycznych •opisuje skutki dekolonizacji •analizuje mapę polityczną świata •opisuje … został nowy rząd otwarty na kontakty z Europą Zachodnią.. LOGO YOUR SITE HERE Opracowanie: WiolettaEuropa po komunizmie na przykładzie trzech wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej..

Po zmianie …Przedstawisz najnowsze zmiany na mapie politycznej świata.

Omówisz główne problemy państw świata utworzonych w XXI w. Przedstawisz i ocenisz skutki przemian …Zmiany na politycznej mapie świata po 1984 r. Dział: Geografia polityczna Opracowała Anna KodyniakOpisz zmiany na mapie politycznej Europy od 1989. omawiać zmiany w układzie państw na mapie politycznej świata powstałe po 1989 roku oraz przyczyny tych zmian; omawiać wybrane spory terytorialne oraz …Zmiany mapy politycznej Europy po 1989 r. Obrady Okrągłego Stołu i upadek komunizmu w Polsce uruchomiły proces wielu zmian na mapie Europy: 3 …Europa po 1989 r. Wydarzenia związane z transformacjami politycznymi, do których doszło pod koniec lat 80-tych XX wieku, doprowadziły do ponownej zmiany mapy …Opisz wspolzedne zmiany na mapie politycznej europy po 1989 roku 1 Zobacz odpowiedź moniulka1996 moniulka1996 NRD i RFN się połączyły i powstały Niemcy.Najstarsze państwa, Egipt i Babilonia, powstałyjużw starożytności.. Europa • Andora - do 1993 roku była księstwem feudalnym w …Zmiany na politycznej mapie świata po 1984 r. Dział: Geografia polityczna .. (Organizacja Ludu Afryki Pd- Zach.) walczy o niepodległość Namibii 1989 r.Austria była po wojnie okupowana przez wojska 4 mocarstw, a Wiedeń - podobnie jak Berlin - podzielono na 4 sektory.. * Europa w latach 80-tych i 90-tych.. Po 1989 roku doszło do wielu poważnych zmian na mapie politycznej …geograficznych analizuje mape polityczna swiata opisuje zmiany na mapie politycznej swiata po 1989 r. oraz nastepstwa tych zmian opisuje na …opisuje zmiany na mapie politycznej świata w różnych okresach historycznych opisuje skutki dekolonizacji analizuje mapę polityczną świata opisuje zmiany …Klasy drugie rozszerzona geografia 2020.Zmiany na politycznej mapie świata po 1984 r. Dział: Geografia polityczna Opracowała Anna Kodyniak Część materiałów zaczerpnięto z Wikipedii Powstawanie …opisuje zmiany na mapie politycznej świata w różnych okresach historycznych opisuje skutki dekolonizacji wielkich odkryć geograficznych analizuje mapę …Zmiany na politycznej mapie wiata po 1984 r. Dzia : Geografia polityczna Opracowa a Anna Kodyniak Cz materia w zaczerpni to z Wikipedii - A free PowerPoint …Zmiany na mapie politycznej świata 1..

W 1989 w …Geografia Liceum Temat: Zmiany na mapie politycznej świata.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt