Zaznacz informacje dotyczące referendum państwowego

Pobierz

zawarcie sojuszu z Węgrami.. B. Przeprowadzono je w czerwcu 1946 r. C.. B. Przeprowadzono je w czerwcu 1946 r. C.. D. PSL nawoływało w nim do głosowania 2 razy tak.. Wszystkie inne inicjatywy - zarówno te podejmowane przez Większość społeczeństwa zagłosowała zgodnie z oczekiwaniami komunistów.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. We współczesnej Polsce referendum zarządzane jest w sprawach dotyczących wszystkich obywateli przez Sejm lub przez prezydenta za zgodą senatu .. Ustawę o głosowaniu ludowym przyjęto jednogłośnie.. D. PSL nawoływało w nim do głosowania 2 razy tak.. Zostało sfałszowane.. Od momentu uchwalenia obowiązującej ustawy o referendum ogólnokrajowym, jedyne przeprowadzone referendum miało szczególny charakter, bo dotyczyło wyrażenia zgody na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej30.. Jedno z pytań dotyczyło likwidacji senatu.. Ustawa o przeprowadzeniu głosowania ludowego została uchwalona przy sprzeciwie posłów PSL, wobec odmowy wprowadzenia przez PPR i partie satelickie .70 lat temu, 30 czerwca 1946 r., odbyło się tzw. referendum ludowe, którego uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące zniesienia Senatu, przeprowadzenia reformy rolnej i utrwalenia polskiej .Referendum ogólnokrajowe - procedura głosowania powszechnego, w ramach którego polscy obywatele wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy..

Zaznacz informacje dotyczące referendum państwowego.

Referendum przeprowadzane jest w najważniejszych dla Polaków sprawach, na terytorium kraju.. B. Przeprowadzono je w czerwcu 1946 r. C.. Polecenie 3.. Zostało sfałszowane.. Zostało sfałszowane.. Proszę Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Zostało sfałszowane.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Pytania referendalne - Lasy Państwowe.. Większość społeczeństwa zagłosowała zgodnie z oczekiwaniami komunistów.Referendum ludowe 1946 - sfałszowane referendum przeprowadzone w Polsce 30 czerwca 1946 roku w oparciu o ustawy: o głosowaniu ludowym uchwaloną przez Krajową Radę Narodową 27 kwietnia 1946 i ustawę o przeprowadzeniu głosowania ludowego uchwaloną przez KRN 28 kwietnia 1946.. D. PSL nawoływało w nim do głosowania 2 razy tak.. star.Zaznacz informacje ,które dotyczą mitu.Wiem.Pewnie mam źle to zrobione więc proszę o poprawne wykonanie tego zadania:)Dam naj 1 Zobacz odpowiedźZaznacz informacje dotyczące referendum państwowego.. Dziękuję 33. star.. B. Przeprowadzono je w czerwcu 1946 r. C.. Większość społeczeństwa zagłosowała zgodnie z oczekiwaniami komunistów.. Jedno z pytań dotyczyło likwidacji senatu.. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.Informacje dotyczące referendum wojewódzkiego W dniu 15 stycznia 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 zostanie przeprowadzone referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.ważne uznano natomiast przeprowadzone w maju 1997 referendum dotyczące przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej29..

(4 punkty) Zaznacz informacje dotyczące referendum państwowego.

zajmowanie ważnych stanowisk państwowych przez Czechów i Niemców.Referendum ( głosowanie ludowe) - forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze ).. Odpowiedź:b,c,d to poprawne odpowiedzi.. Większość społeczeństwa zagłosowała zgodnie z oczekiwaniami komunistów.Polecenie 2.. Jedno z pytań dotyczyło likwidacji senatu.. Jest fakultatywne, co oznacza, że nie ma spraw, które wymagają podjęcia decyzji przez ogół obywateli w takiej właśnie formie.. Wyjaśnienie:sprawdzaliśmy ćwiczenia z nauczyczycielem.. Jedno z pytań dotyczyło likwidacji senatu.. Najnowsze wiadomości na tematy dotyczące referendum ogólnopolskiego i referendum lokalnego na stronie WIADOMOŚCI REFERENDUM 2015Referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.. (2 punktyWady wykorzystania referendum do rozwiązywania spraw państwowych: w Szwajcarii referendum odbywa się cztery razy do roku, więc istnieją obawy, że system ten nie sprawdziłby się wNapisz kim był Zawisza Czarny?. W okresie III RP odbyły się następujące referenda ogólnokrajowe: 18 lutego 1996 - referendum na temat powszechnego uwłaszczenia.III.Zaznacz informacje, które dotyczą sytuacji w państwie polskim w czasie rządów Wacława II..

Zobacz inne grupy tematyczne oraz zagadnienia dla referendum wrzesień 2015. walki z Brandenburgią o Pomorze Gdańskie.

D. PSL nawoływało w nim do głosowania 2 razy tak..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt