Na podstawie komiksu z podręcznika i wysłuchanego tekstu legendy

Pobierz

pełnia miesiąca.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wyszukiwanie wskazanych fragmentów i ich interpretowanie.. Kamyk z górskiej wędrówki 10.. Zapisz w zeszycie datę i temat lekcji: O Syrence warszawskiej.. - Dlaczego rybacy chcieli złapać .Na podstawie informacji z podręcznika -str. 343-344 ułóż 6 pytań dotyczących życia Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosz.. Na podstawie komiksu Legenda o hejnale ( na podstawie legendy Mariana Orłonia " Przerwany Hejnał " ) napisz dialog między dziadkiem i wnuczkiem o opisanych wydarzeniach .. gen. Leopolda Okulickiego w - Rozmowa na temat zasad bezpiecznych wakacji.Wypowiedzi na temat zwierzęcych architektów i ich budowli na podstawie dołączonego tekstu.. Pisanie sylab i wyrazów z poznanymi literami.. Rozpoznawanie popularnych gatunków zwierząt.. Rozmowa na temat dbałości o zdrowie i higienę jako warunków prawidłowego rozwoju człowieka.. Rosja znana i nieznanaUzupełnia zdania na podstawie wysłuchanego tekstu • • Uzupełnia zdania na podstawie ilustracji i tekstu z podręcznika • • Uzupełnia kodeks dobrego sportowca wyrazami z ramki • • Uzupełnia wyrazy odpowiednimi określeniami • • Buduje dłuższe, kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony temat na podstawie tekstu, ilustracji z .Tekst z podręcznika: Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, "Przemoc nie popłaca" I.1.1), 6), 7), 8) II.2.9), 11) III.1.8) komiks, narrator, opowiadanie - wymienia głównych bohaterów komiksu - określa, na czym polegał problem przedstawiony w komiksie - odpowiada na pytania dotyczące tekstu - rozpoznaje cechy charakterystyczne dla .Temat: Wysłuchanie legendy Marii Konopnickiej Jak to ze lnem było..

Czytanie tekstu z podręcznika.

Wycieczka Gry i zabawy z elementami rzutów i czworakowania • Zabawy bieżne kształtujące szybkość, doskonalące umiejętność startów z różnych pozycji • tekście informację na temat powstawnia gór • Opisuje cechy charakterystyczne gór w PolsceOtwórz ćwiczenia do polskiego na str. 29 i na podstawie wysłuchanego tekstu wykonaj ćwiczenie 1 i 2.. Łączenie w pary rzeczowników i pasujących do nich przymiotników.. - Jakie postacie realne i fantastyczne występują w legendzie?. -czyta ze zrozumieniem .Poniedziałek 09.11.2020.. / Czwartek, 17.12.. Możesz wykorzystać wyrazy z ramki.Dodatkowo obejrzyjcie i przeczytajcie komiks z podręcznika ze str. 8-9, który został stworzony na podstawie tej legendy.. Uzupełnianie tabeli przymiotnikami w odpowiednim rodzaju.. Wypowiedzi U. na temat legendy na podstawie wysłuchanego tekstu i przeczytanego komiksu.. Wanda jednak zdecydowała się na samobójstwo, rzucając się w nurt Wisły, aby nie prowokować .- opowiada przygodę na podstawie komiksu z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych 1.3a - udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c - rozwiązuje rebusy 1.1b - wypowiada się na temat wakacyjnych kolegów i koleżanek oraz wspólnych zabaw z nimi 1.3a - wypowiada się na temat wakacyjnych pamiątek bohaterów wiersza iWitamy na Podhalu 8..

Ustalanie planu wydarzeń na podstawie komiksu i tekstu legendy.

Wyjaśnij znaczenie wyrazu .. Trzyczęściowa budowa opowiadania.. Kliknij w link Podręcznika na str. 34-35.. Przeczytaj tekst pt. "Wycieczka do Biskupina" (P. s. 8-9) Wyjaśniamy trudne pojęcia: Archeologia - nauka zajmująca się badaniem dziejów ludzkości na podstawie wykopalisk, zabytków.. Przeczytajcie wiadomość z niebieskiej ramki str. 237 i przepiszcie ją pod tematem do zeszytów.1 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych -wyszukuje informacje w tekście -uczestniczy w rozmowie na podstawie wysłuchanego tekstu -odpowiada na pytania związane ze słuchanym tekstem.. TEMATY DNI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE (zawarte w podstawie programowej) UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWEKlasa I Nauczyciel - Grażyna Stanowska Zadania domowe ***** Lekcja 31 Środa, 26 maja 2021r.. zakreśla informacje na podstawie usłyszanego tekstu.• wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu • tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi, planu • określa temat utworu, powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii, zauważa metaforyczny charakter baśni, legendy, bajki, mituWymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 7 niezbędne do otrzymania ocen śródrocznych i rocznych opracowane na podstawie Programu nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej oraz podręcznika Эхо 7 Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 1..

Pisemne udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące legendy.

Temat: W prastarym grodzie.. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci, formułowanie wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu.. Odpowiedz na pytania dotyczące tej opowieści zawarte w ćwiczeniu 1 na str. 6 (polski).. Potem zrób zadanie 3.. Ćw .Na stronach 233 -235 zamieszczony jest komiks - przeczytajcie go na poprawę dzisiejszych humorów… Na dzisiejszych zajęciach poznacie część mowy, która nazywa czynności, stany i procesy - mowa o czasowniku.. Tworzenie rodziny wyrazu dom.. Armia pod dowództwem Wandy zdołała odeprzeć atak.. Łączenie zdjęć zwierząt i ich domów, dobieranie odpowiednich podpisów.. about 5 years ago Język Polski Szkoła podstawowa.. ma problemy w rozwiązywaniu zadań z selektywnego i szczegółowego rozumienia wysłuchanego tekstu.. Gród - średniowieczna osada obronna oznaczająca domostwa, gospodarstwo lub wczesne miasto, otoczona wałem, murem.Wysłuchanie legendy Artura Oppmana pt. "Syrena".. Wskazywanie cech charakterystycznych legendy.Wanda - bohaterka polskiej legendy.. Wypowiedzi na temat legendy na podstawie wysłuchanego tekstu oraz przeczytanego komiksu.. Przeczytaj wiersze z podręcznika str. 345-346, wybierz jeden, przeanalizuj go: - kim może być osoba mówiąca -o czym mówi , co chce przekazać odbiorcy,Uzupełnianie tekstu z lukami na podstawie informacji z podręcznika..

- Czytanie ulubionych tekstów z podręcznika ,,Już czytam".

Według najbardziej znanej wersji Wanda, córka Kraka i polska księżniczka, nie zgodziła się na małżeństwo z księciem niemieckim.. i wyrażenia .. Podkreśl zdania mówiące o cechach legendy w ćwiczeniu 2 na str. 6.porządkowe, wypowiedzi uczniów na temat legendy na podstawie wysłuchanego tekstu i przeczytanego komiksu, udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania dotyczące legendy, zapisywanie planu wydarzeń.. Lekcja on-line na platformie ZOOM godzina 8.00 2 855 - 940 Wychowanie fizyczne Temat: Zabawy kształtujące sprawność .Wymagania edukacyjne w klasie III Poziom bardzo wysoki - wyrażony cyfrą 6 obejmują 100% wiadomości i umiejętności.. Uczeń spełnia poniższe wymagania.na początek zapoznajcie się z tematem, przeczytajcie strony od 70 do 77, zapiszcie temat w zeszycie, na podstawie przeczytanego tekstu z podręcznika ze strony 72, opiszcie w zeszycie trzy poznane porządki, w celu utrwalenia materiału i poznania bliżej kultury starożytnej Grecji koniecznie !. TEMATY DNI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE (zawarte w podstawie programowej) UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE (wykraczające pozaMoje - twoje Zapytaj, czy możesz pożyczyć polonistycznej Dyskusja na temat ,,Czy można zabrać cudzą własność bez pytania" na podstawie wysłuchanego opowiadania ,,Lalka Ela lata samolotem".. Urażony książę najechał ze swoimi wojskami ziemie polskie.. Wysłuchaj wiersza "Tydzień w szkole".. Podręcznik str. 86,87. obejrzyjcie krótki film nt. Aten, link poniżej,PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 7, MEINE DEUTSCHTOUR 8- klasa 7 i klasa 8 szkoły podstawowej I ZASADY OGÓLNE 1.. Leksykon.. Dzień dobry !. Temat: Żegnaj szkoło!. Legenda o śpiących rycerzach 9.. Cele: Uważne słuchanie tekstu Dobre wychowanie czytanego przez N.; Rozmowa na temat zasad savoir-vivre'u na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku oraz własnych doświadczeń U.;Wymagania edukacyjne dla klasy VIII SP sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika "magnet smart 2" Rozdział : Rückblick!. "Zeszyt ćw.. W zadaniu 4 i zadaniu 5 na następnej stronie uzupełnij zdania zgodnie z poleceniami.. Połowa i ćwierć - figury geometryczne.Wysłuchanie legendy Artura Oppmana "Syrena" (odtworzonej z multibooka).. Dobre wychowanie.. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Szkoły Podstawowej nr 7 im.. 1.1)a, b. 1.2)b, d, eRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE DRUGIEJ, SEMESTR PIERWSZY "Elementarz XXI w.".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt