Porównanie renesansu i baroku tabela

Pobierz

brak antropocentryzmu.. komponowano bardzo skomplikowane utwory polifoniczne.utwory na wiele glosow.Najwiekszym osiagnieciem w rozwoju muzyki okresu renesansu bylo usamodzielnienie sie muzyki instrumentalnej od wokalnej.W ogrodzie Króla Słońce.. Barok i renesans to dwie różne wizje świata.. W renesansie rozwinęła się bardzo nauka.. Jest on oparty na rozumowych przesłankach.. Okres baroku uwaza sie za czas upadku szkolcnictwa oraz uniwersytetow.Bóg Renesans - Stwórca, przed którym człowiek nie powinien czuć lęku, ale ufnie oddawać się jego wyrokom - Bóg jako hojny i wszechobecny dawca niezmierzonych dóbr "którym nie masz miary" - pochwała Pana poprzez zachwyt nad harmonią i doskonałością świata - Bóg jest reżyserem ludzkich poczynań, lecz nie występuje przeciw człowiekowi Barok - Bóg jest niewidzialny, nie ułatwia człowiekowi walki ze światem, oprócz Boga na świecie jest szatan, który czyha na .PORÓWNANIE.. Klasycyzm jest odbiciem filozofii Oświecenia.. Zakończenie epoki to przełom XVI oraz XVII wieku.. Pytania "Kim jesteśmy i skąd się tu wzięliśmy?". Natomiast głównym prądem umysłowym Renesansu jest humanizm.. Tak więc Renesans rozwija się na zasadzie kontrastu w stosunku do kultury średniowiecznej.Cecha charakterystyczna muzyki baroku bylo dazenie do wyrazania silnych wzruszen i przemawiania do serc sluchaczy..

Najważniejszą ideą renesansu jest rozum.

Renesans - skupienie uwagi na sprawach doczesnych, społecznych, cywilizacyjnych.. - rozwój gospodarki, handlu.. Otwory okienne pocz ątkowo maj ą opaski podobne doEpoki literackie - ramy czasowe, różnice, przedstawiciele.. zadajemy sobie od zawsze.. Jest on oparty na rozumowych przesłankach.. Aby pojąć jego wymowę, trzeba znać historię średniowiecznego Winkelrieda.. - szacunek dla wiedzy i talentu.Zestawienie cech Baroku i Renesansu: Renesans : stateczność, nagość, młodość, szczupłość; Barok : dynamizm, ubranie, starość, obfite kształty, Te dwie epoki mają kilka drobnych elementów wspólnych.18 lutego 2016 13 marca 2016 admin 0 Comment barok, barok to niepokój i nadmiar, język polski, matura, matura z języka polskiego, matura z polskiego, porównanie renesansu i baroku, renesans, Renesans to optymizm i proporcja, wypracowania, wypracowania z polskiegoBarok i renesans to dwie różne wizje świata.. Natomiast głównym prądem umysłowym Renesansu jest humanizm.. W renesansie rozwinęła się bardzo nauka.. Ale znacznie różnią się od baroku czy też Średniowiecza, ponieważ te natomiast zbliżone są do siebie.Barok i renesans - podobieństwa i różnice w literaturze.. Epoka baroku trwała cały XVII w., aż do połowy XVIII w.Nazwa wywodzi się z historii sztuki, w języku portugalskim barocco oznacza perłę o nieregularnych kształtach..

Klasycyzujący barok francuski jest organiczną kontynuacją renesansu rzymskiego.Barok.

Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Rmantyzm Pozytywizm Modernizm Międzywojnie Literatura po 1939 r. Tabela.. Pierwsze ogrody renesansowe powstają we Włoszech, skąd nowe tendencje rozprzestrzniają się z czasem na północ Europy, gdzie są modyfikowane i dopasowywane do lokalnego krajobrazu i architektury.. Z ogólnych przemian i cech warto zapamiętać: Renesansową płaskość, jasność, zamkniętą formę zastąpiły głębia, światłocień, forma otwarta.Rozkwit baroku datujemy na XVII w., w Polsce epoka ta trwała do połowy XVIII w.. Klasycyzm jest odbiciem filozofii Oświecenia.. Epoki literackie mają nam pomóc w dostrzeżeniu zmian, jakie na przestrzeni czasu zachodziły w literaturze, ale nie tylko.. Zwiększona śmiertelność (efekt wojen i chorób) spowodowała powrót do zainteresowania tematyką śmierci i przemijania, do czego wręcz obsesyjnie nawiązywali barokowi twórcy.W budownictwie baroku wła ściwego i pó źnego zaznaczaj ą si ę elementy japo ńskie i chi ńskie (prze Francj ę, która miała szerokie kontakty z Dalekim Wschodem).. Kultura baroku w znacznej czesci kontynuowala nurt przemian zapoczatkowanych przez humanizm i renesans .Językiem baroku uwaza sie jezyk francuski .. Tak więc Renesans rozwija się na zasadzie kontrastu w stosunku do kultury średniowiecznej.Poniżej umieszczono cechy charakterystyczne dla renesansu i baroku..

stworzyła zapotrzebowanie na architekturę imperialną o nieznanej w okresie renesansu skali.

W XVI oraz XVII wieku prosty, renesansowy styl rozszerzył się o formy barokowe.Dominuje prąd klasyczny w przeciwieństwie do średniowiecznego prądu romantycznego.. Sytuacja polityczna Renesans - złoty wiek - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i poczucia bezpieczeństwa i niezmienności porządku świataDominuje prąd klasyczny w przeciwieństwie do średniowiecznego prądu romantycznego.. nawiązywanie do kultury ludowej współczesności i codzienności, Renesans.. Tło historyczne tego okresu to wielkie wojny (chociażby wojna trzydziestoletnia) i kontrreformacja.. Oświecenie i Renesans to dwa historyczne okresy, które są do siebie bardzo podobne.. Wzrost zainteresowania świeckimi stronami życia, osłabienie dawnego nastawienia teocentrycznego.. Jest on oparty na rozumowych przesłankach.. W XX stuleciu zanikło negatywne postrzeganie tego okresu - uznano, że barok to okres inny niż odrodzenie.. Przyjmuje się, że w Polsce renesans trwał w latach 1450 - 1630.Tworczosc literacka byla zwiazana ze srodowiskiem dworskim i jego kultura .Nawiazywala do watkow mitologicznych i antycznych ..

• Początki renesansu to XIV wiek we Włoszech, w Europie Północnej przypadają na XV-XVI wiek.

Był to rycerz, który wsławił się podczas walki Szwajcarów o niepodległość.. Zestawienie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia.. Ewolucja monarchii w kierunku absolutyzmu, najdalej posunięta we Francji.. Klasycyzm jest odbiciem filozofii Oświecenia.. Natomiast głównym prądem umysłowym Renesansu jest humanizm.. Najważniejszą ideą renesansu jest rozum.. Barok zrodził się na gruncie nauk plastycznych i uznany został za epokę gorszą w obliczu renesansu.. Więcej » Więcej »WINKELRIED - "Polska Winkelriedem narodów" - takie hasło zamieszcza w Kordianie Juliusz Słowacki.. - człowiek w centrum, radość.. Dążność do wszechstronnego rozwoju objawiła się wzmożonym poczuciem radości życia.Porównanie baroku i renesansu PORÓWNAJ BAROK I RENESANS 1. renesans- nadal ludzie byli religijni, jednakze zaczeli sie interesowac swiatem i zyciem.. Tak więc Renesans rozwija się na zasadzie kontrastu w stosunku do kultury średniowiecznej.Barok nie ustępuje renesansowi, jeśli chodzi o dokonania w sztukach plastycznych, o wielkie nazwiska, nowatorskie osiągnięcia i dzieła warte dziś fortunę.. Epoki literackie bardzo często związane są ze zmianami zachodzącymi w całej sztuce, często na ich kształt wpływały także wydarzenia historyczne.Epoki literackie.. Te nieregularności pojawiły się w sztuce sakralnej, w .Oczywiście styl barokowy to nie tylko architektura sakralna.. (antyk, średniowiecze, renesans, barok) Człowiek od początku swego bytowania na Ziemi zastanawiał się nad sensem swojego istnienia.. barok- powrót do starych porządków.Dominuje prąd klasyczny w przeciwieństwie do średniowiecznego prądu romantycznego.. Jednym z historyków sztuki, którzy to udowadniali, był Hans Wölfflin Hans Wölfflin.. PORÓWNAJ BAROK I RENESANS 1.. Geneza i nazwa epoki.. Aby odróżnić te dwie epoki, skoncentrował się on na cechach zauważalnych w sztukach plastycznych.Porównanie światopoglądu czterech epok.. Określ, które z nich odpowiadają każdej z epok: alegoryczność, dynamika, idealizacja, idealne proporcje, harmonia, symetria, układy diagonalne, mocny światłocień, dekoracyjność.Renesans - poeci świetnie znają łacinę, ale piszą po polsku - język prosty, jasny, zrozumiały, płynny - ogromna popularność Cycerona, ćwiczenie sztuki przemawiania Barok - język makaroniczny: wtrącanie wyrazów łacińskich do polskich zdań, spolszczanie tych wyrazów przez nadanie im polskich końcówekDo końca XIX wieku dominowała pierwsza opinia: barok wypaczył ideały renesansu.. - naśladownictwo świata w sztuce.. Z optymizmem spoglądano w przyszłość - bo jakie zagrożenia mogą czyhać na człowieka o wielkiej potędze umysłu, chronionego przez opiekuńczego Boga?. W krytycznej chwili - przed murem wrogich lanc, Winkelried objął i .Przydatność 70% Porównanie baroku i renesansu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt