Wyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji

Pobierz

Wymień cechy różnicujące dla torbaczy i ssaków łożyskowych 4. Podaj różnice w przepływie powietrza w płucach ptaka i ssaka 5.. Wymień elementy szkieletu osiowego i podaj rolę każdego z nich.. Na podstawie teorii Bronsteda-Lowry'ego uszereguj zgodnie ze wzrastającą mocą zasady powstałe w wyniku dysocjacji w wodzie następujących związków: NaCl, KF, NaNO 2.. Organizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody.. Na podstawie teorii rezonansu wytłumacz, dlaczego wszystkie wiązania atom węgla - atom tlenu są w jonie węglanowym .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jego działanie można porównać do radia - sygnały w postaci substancji chemicznych rozchodzą się po całym ustroju, ale reagują na nie tylko komórki posiadające odpowiednie odbiorniki.. Ilustracja przedstawia sylwetkę kobiety z wrysowanym układem moczowym.5.. Wyjaśnij na przykładzie żaby znaczenie obecność dwóch kłykci potylicznych dla tryby życia prowadzonego przez płazy.Na podstawie schematów podaj różnicę w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz wyjaśnij, jakie ma ona znaczenie dla bakterii chorobotwórczych.. 7. roślina ozdobna 8.. Na podstawie teorii rezonansu wytłumacz, dlaczego wszystkie wiązania węgiel-tlen są w jonie CO32-równocenne.. Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania odpowiednich reakcji z udziałem tego wodorotlenku..

- Wskaż różnice w pokryciu ciała bezkręgowców i kręgowców.

Metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzi cienkie folie, ponieważ Odpowiedź na zadanie z To jest chemia.. Układ hormonalny kontroluje funkcje fizjologiczne organizmu.. Pilne!. !Pliss zróbta mi wafawfawfawfawfawfawf Na podstawie sieci troficznej, wypisz 3 łańcuchy pokarmowe opisując jakim ogniwem jest każdy z organizmów.. Wymień cechy wspólne dla torbaczy i ssaków łożyskowych 3.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Układ moczowy.. Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania odpowiednich reakcji potwierdzające właściwości amfoteryczne tego wodorotlenku.. Z.3/85 Na rysunkach przedstawiono modele wewnętrznej budowy substancji o różnym stanie skupienia.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.. Wymień zwierzęta u .25.. Na podstawie teorii Bronsteda-Lowry'ego wytłumacz czym jest jon żelaza(III) powstający w wyniku rozpuszczenia odpowiedniej soli w wodzie.. ORGANOWCE - rośliny o budowie tkankowej, których ciało składa się z korzeni, łodygi i liści.5.. Wykaż związek budowy i funklcji tkanek l… weronikawit186 weronikawit186 23.09.2017 Biologia Gimnazjum rozwiązane .d) roztopienie masła na patelni, e) rozchodzenie się zapachu pieczonego ciasta..

Czy amoniak NH 3Wymień i omów cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej ryb, które stanowią .

7. Podaj definicję hybrydyzacji.Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.. Co to jest ciało stałe.. Dlaczego większość komórek nie osiąga dużych rozmiarów.Pytania Strunowce 1. Podaj różnice w budowie ucha gada i ssaka 2.. Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania odpowiednich reakcji potwierdzające właściwości amfoteryczne tego wodorotlenku.. b) Uzasadnij, dlaczego penicylina działa szkodliwie na komórki bakterii, a nie wpływa na komórki człowieka.Wyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji, dlaczego metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzo cienkie folie, a związki jonowe, np. sole, są kruche i rozpadają się pod wpływem uderzenia.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Jakie funkcje pełnią poszczególne elemnty wyróznion e w budowie wewnętrznej liścia?. - - Wyjaśnij, na czym polega ruch rzęskowy.. Wyjaśnij, na czym polega zasada przeciwprądów .. Wyjaśnij przyczyny różnic w ich budowie.. Nerki pracują bez przerwy, dziennie odfiltrowując 150 l wody, z czego 99% zwracają do krwi.. Zbiór zadań.. b) Uzasadnij, dlaczego penicylina działa szkodliwie na komórki bakterii, a nie wpływa na komórki człowieka.6:1 - w komórce mniejszej.. Na podstawie teorii rezonansu wytłumacz, dlaczego wszystkie wiązania węgiel-tlen są w jonie CO 3 2-równocenne..

- Podaj różnice w procesie rozmnażania się ssaków łożyskowych i torbaczy.

Zaprojektuj, wykonaj i opisz w zeszycie doświadczenie potwierdzające zjawisko dyfuzji.. Na podstawie teorii rezonansu wytłumacz, dlaczego wszystkie wiązania atom węgla - atom tlenu są w jonie węglanowym .5. ich cykl rozwojowy trwa bardzo długo (6-7lat) i tylko w obecności grzybów z którymi żyją w symbiozie, dawniej wykorzystywano ich w medycynie więc dużo ich zrywano co doprowadziło do prawie całkowitego wyginięcia.. Gdy próbujesz ścisnąć lub rozciągnąć monetę, okazuje się, że nie jesteś w stanie tego zrobić (przynajmniej w żaden zauważalny sposób).. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania odpowiednich reakcji z udziałem tego wodorotlenku.. Wytłumacz pojęcie amfoteryczności na przykładzie wodorotlenku glinu.. przystosowania do życia w wodzie.. Wyjaśnij na podstawie podanych informacji, jakie znaczenie w procesie wymiany substancji z otoczeniem mają małe rozmiary komórek.. Cząsteczki (atomy) tworzące .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ wyjaśnij, na podstawie budowy wewnętrznej, dlaczego: a) ciała stałe mają własny kształt b) ciecze i ciała st…Na podstawie schematów podaj różnicę w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz wyjaśnij, jakie ma ona znaczenie dla bakterii chorobotwórczych..

Przeanalizuj je i wyjaśnij, dlaczego dyfuzja najszybciej ...Układ hormonalny.

Wytłumacz pojęcie amfoteryczności na przykładzie Al(OH)3.. Wyjaśnij, na czym polega i czemu służy linienie.. Po gimnazjumWyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji, dlaczego metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzo cienkie folie, a związki jonowe, np. sole, są kruche i rozpadają się pod wpływem uderzenia.Wyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji, dlaczego metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzo cienkie folie, a związki jonowe, np. sole, są kruche i rozpadają się pod wpływem uderzenia.Wyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji, dlaczego metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzo cienkie folie, a związki jonowe, np. sole, są kruche i rozpadają się pod wpływem uderzenia.Wyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji, dlaczego metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzo cienkie folie, a związki jonowe, np. sole, są kruche i rozpadają się pod wpływem uderzenia.Wyjaśnij na podstawie różnic w budowie wewnętrznej substancji, dlaczego metale są kowalne, ciągliwe i można uzyskiwać z nich bardzo cienkie folie, a związki jonowe, np. sole, są kruche i rozpadają się pod wpływem uderzenia.iw10fM3vWY_d5e189.. 7. Podaj definicję hybrydyzacji.5.. Wytłumacz pojęcie amfoteryczności na przykładzie wodorotlenku glinu.. proszę o krótką i szybką odpowiedź !. funkcją tych mięśni.Wyjaśnij na dowolnym przykładzie .Na podstawie: Z. Bielańska-Osuchowska, J. Kawiak, Struktura funkcjonalna komórek i tkanek, Warszawa 1991. a) Na podstawie analizy rysunków wskaż dwie różnice w budowie wewnętrznej plazmocytu w porównaniu z limfocytem B.Wyjaśnij, na czym polega proces rozpuszczania się substancji w rozpuszczalniku.. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że kanaliki nerkowe mają łączną długość 80 km!. 3:1 - w komórce większej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt