Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą czy cieczą

Pobierz

zgodnie z równaniem C 2 H 5 OH + O 2 → 2 C + 3 H 2 O. metanowym 3.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze /słabo rozpuszcza się w wodzie.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O.. rozpuszcza się w wodzie.. Ma barwę białą./ Ca(OH)2 Jest bezbarwny.. Mam nadzieję że pomogłam ;)Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O. Glicerol to alkohol monohydroksylowy / polihydroksylowy, zawierający 1/ 2 / 3 grupy hydroksylowe.Etanol w warunkach normalnych jest .. Reaguje z kwasem metanowym/ etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. rozpuszcza się w wodzie.. Należy do środków silnie szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia.Etanol w warunkach normalnych jest .. zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2+ 3 H2O.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O. Etanol jest substancją narkotyczną z kategorii depresantów.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie..

3.Etanol w warunkach normalnych jest .

dobrze / słabo.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 4 atomy węgla.OBSERWACJE: Etanol (alkohol etylowy) w temperaturze pokojowej jest bezbarwną cieczą / żółtą substancją stałą o charakterystycznym / niewyczuwalnym zapachu.Etanol jest środkiem odurzającym o działaniu narkotycznym.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.. rozpuszcza się w wodzie.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest .. Ulega reakcji spalania .. Dwuchloroetan jest cieczą, dobrze rozpuszcza tłuszcze, żywice itp.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 4 atomy węgla.. Reaguje z kwasem metanowym/ etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 4 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. całkowitego / niecałkowitego..

Etanol w warunkach normalnych jest cieczą, która dobrze rozpuszcza się w wodzie.

rozpuszcza się w wodzie.. dobrze / słabo.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. Trudno / Dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Ulega reakcji spalania .. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O.. całkowitego / niecałkowitego.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O.. Ulega reakcji spalania całkowitego /niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3O 2 → 2CO 2 + 3H 2 O.. Reaguje z kwasem metanowym/ etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. Wypicie 150-250 g alkoholu etylowego w krótkim czasie może okazać się śmiertelne, choć nie są to zbyt częste przypadki i zwykle są one uwarunkowane innymi czynnikami, na przykład chorobami układu krwionośnego.. zgodnie z równaniem: C. metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Reakcja przebiega w normalnych warunkach.. Reakcja przyłączania bromu jest reakcją jakościową na wiązanie podwójne..

3.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.

Ulega reakcji spalania .. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 4 atomy węgla.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 2 O2 → 2 CO + 3 H2O.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 2 O 2 → 2 CO + 3 H 2 O.. Ulega reakcji spalania niecałkowitego zgodnie z równaniem:.. Ulega reakcji spalania całkowitego /niecałkowitego zgodnie z równaniem: C2H5OH + 3 O → 2 CO + 3 22H2O.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O. stałą / cieczą, która .. metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / ciekłą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem C2H5OH + O2 → 2 C + 3 H2O.. stałą / cieczą, która .. całkowitego / niecałkowitego.. całkowitego / niecałkowitego.. dobrze / słabo.. dobrze / słabo.. Ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O. Wyjaśnij krótko, co to są mydła..

stałą / cieczą, która .

zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O. metanowymEtanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. stałą / cieczą, która .. stałą / cieczą, która .. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.. Ulega reakcji spalania .. dobrze / słabo.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Co jest substancją stałą,co cieczą a co gazem: kreda,tlen,złoto,woda,azot,żelazo,dwutlenek węgla,cukier,gips i bęzyna?. Reaguje z kwasem etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 4 atomy węgla.. Reaguje z kwasem metanowym / etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. POMÓŻCIE PLIIISS!Wykreśl błędne informacje wodorotlenek wapnia jestem cieczą / substancją stałą.. O obecności wiązania podwójnego wnioskuje się na podstawie odbarwienia czerwono-brązowej wody bromowej.Etanol w warunkach normalnych jest .. 3.Etanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie.. Kwas siarkowy dobrze rozpuszcza się w wodzie i miesza sięz nią w każdym stosunku z wydzielaniem dużej ilości ciepła.. zgodnie z równaniem: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O. metanowymW warunkach normalnych kwas siarkowy 92% jest bezbarwną oleistą cieczą, o właściwościach żrących.. Nie jest / Jest żrący.. Fenoloftaleina w wodnym roztworze wodorotlenku wapnia barwi się na malinowo co świadczy o odczynie zasadowym / kwasowymEtanol w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt