Charakterystyka epoki baroku w polsce

Pobierz

Pochodzenie terminu "barok": T.Barok.. Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.. Słowo "barok" ma swoje korzenie najprawdopodobniej w języku hiszpańskim lub portugalskim, gdzie" barocco" znaczy perła o nieregularnym kształcie.. Niezwykle istotnym faktem był także rozwój nauki i filozofii.BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Było to stulecie pełne dramatów i napięć, pełne śmierci, pożarów i grozy.Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość.. - barroco - nieregularna perła fr - barroque - dziwaczny Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w baroku mieści się cały wiek XVII, a nie były to czasy spokojne, lecz lata wojen politycznych i religijnych.Według prof. Czesława Hernasa barok w Polsce można podzielić na trzy etapy: - wstęp - etap pierwszy obejmujący lata od 1580 roku do lat dwudziestych XVII wieku, - rozwinięcie - etap drugi, rozkwit epoki, tzw. barok dojrzały, obejmuje okres od lat trzydziestych XVII wieku do jego końca,Charakterystyka baroku • Barok - epoka między dwoma klasycyzującymi okresami - odrodzeniem a oświeceniem..

- po r. 1700 - rozkwit baroku.

W Polsce jest to powstanie Chmielnickiego i "potop" szwedzki oraz wojny z Turcją.. Trwała od końca XVI do połowy XVIII wieku (1580 - 1730).. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.Wypracowania - Barok "Charakterystyka epoki"Opisy wypracowań:Najważniejsze terminy literackie i pojęcia.. Jak już zostało wspomniane, w epoce baroku budowano liczne świątynie, ale też i pałace świeckie.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce - w języku .· lata 30-te XVII w.. Nazwa "barok" pochodzi ze sztuk plastycznych i architektury.. Badania i analizy tak szerokiego pojęcia jakim jest bez wątpienia barok udowadniają i wskazują na różnorakie związki.. Jest to styl pełen opozycji.Niezależnie jaki ustalimy źródłosłów, należy przyjąć, iż terminem barok w kulturze europejskiej jest określany okres od końca XVI wieku do połowy wieku XVIII.Charakterystyka ludzi epoki: Twórcy baroku podkreślają przemijanie świata i wartości ziemskich.. Jak widać, w baroku mieści się cały wiek XVII, a nie były to czasy spokojne, lecz lata wojen politycznych i religijnych..

Epoki literackie - charakterystyka.

Epoka otrzymała nazwę, którą zapożyczono ze sztuk plastycznych pod koniec XIX wieku.Po raz pierwszy o baroku jako epoce napisał B. Croce.. Dwudziestolecie Międzywojenne: 1918 - 1939 rok.. Literatura Współczesna: od 1939 roku.. Powstaje w środowisku dworów magnackich i dworu królewskiego.Charakterystyka baroku w Polsce.. Uważał cechy barokowe za sprzeczne z artyzmem.. W Polsce jest to i powstanie Chmielnickiego, i "potop" szwedzki, i wojna z Turcją.Barok w Polsce: W polskiej historii literatury termin "barok" ma co najmniej dwa znaczenia.. W tym czasie z Kościoła wyłoniły się nowe niezależne nurty wyznaniowe i myślowe .W Polsce barok pojawił się na przełomie XVI i XVII wieku.. Określa epokę literacką trwającą od schyłku lat osiemdziesiątych XVI wieku po lata trzydzieste wieku XVIII oraz jest pojęciem odnoszącym się do głównego w tym wieku prądu literackiego.. Miał wiele wspólnego z kontrreformacją.. Pojawia się także zwątpienie w umiejętność godzenia ziemskich i wiecznych wartości (powraca średniowieczny dualizm), w rozsądek poszukiwania ziemskiego szczęścia i w sens tolerancji religijnej (patrz hasło:kontrreformacja).CHARAKTERYSTYKA BAROKU: Nastąpiło zwątpienie w ludzką wolność, godność i moc..

· lata 1700 - po 1730 - schyłek epoki - czasy saskie.

Główną cechą baroku był powrót do wartości duchowych, religijnych, ale już nie wyłącznie katolickich.. Są to zarówno związki sztuki, literatury z innych dziedzinach sztuki, ale także z myślą społeczną.W Polsce od .. Epoka przypadająca na okres od końca drugiej połowy XVI wieku do wieku XVIII, wywodziła się z załamania ideałów renesansowych.. Odnowa ta miała miejsce po zakończeniu soboru trydenckiego.. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w baroku mieści się cały wiek XVII, a nie były to czasy spokojne, lecz lata wojen politycznych i religijnych.. Koniec natomiast przypada na pierwszą połowę XVIII w., kiedy to w Europie zaczęły przeważać prądy oświeceniowe.. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, można w tym przypadku wskazać dokładniejsze daty.barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w baroku mieści się cały wiek XVII, a nie były to czasy spokojne, lecz lata wojen politycznych i religijnych.. Był to okres panowania pierwszych królów elekcyjnych i kontrreformacji.. Młoda Polska: ostatnie dekady XIX wieku (1891) do 1918 roku.. Każda epoka literacka posiada zupełnie różne cechy, często stojące w kontrze do poprzedniego nurtu.Etapy baroku w Polsce można podzielić na główne okresy pokrywające się z czasem panowania władców: z dynastii Wazów, nazywany stylem Wazów, barok wzorowany na twórczości Berniniego, w tym okresie wczesne formy baroku współistnieją z okresem późnego renesansu (manieryzmem)Barok - ogólna charakterystyka epoki..

Wyróżnia się trzy fazy baroku:Barok - ogólna charakterystyka epoki.

W człowieku dostrzegają dualizm jego natury, tzn. człowiek składa się z ducha i materii.Barok jest epoka powstałą w wyniku odnowy życia religijnego.. Początki baroku łączy się najczęściej z wydarzeniami związanymi z reformacją, a więc z wiekiem XVI.. Ruchy reformacyjne sprawiły, że ludzie musieli wybrać religię i decydować o swoim ostatecznym potępieniu bądź zbawieniu!Przede wszystkim cechuje go dynamizm, malowniczość, efekty światłocieniowe oraz bogate dekoracje.. Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.. Do odnowy tej przyczynił się także kryzys świadomości religijnej.. (ok.1580 r.) i zakończył się w XVIII w. Barok bardzo nawiązywał do tematyki religijnej.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.Światopogląd barokowy Krytyce podlegają założenia humanizmu renesansowego.. Styl ten jest bardzo ozdobny, dekoracyjny, ma lekki fantazyjny styl.. Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze te.. Barok obejmował głównie wiek XVII..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt