Wzór życiorysu do konkursu na dyrektora szkoły

Pobierz

Data publikacji: 27 marca 2020 r. Poleć znajomemu.. (29) 611 22 445 Życiorys Urodziłam się 13.Drukuj; Następny artykuł Załącznik Nr 2 - ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r. Poprzedni artykuł Spotkanie informacyjne dotyczące Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych w Programach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, finansowany ze środków PO WER) 1.Wykształcenie: Daty: od-do Rodzaj szkoły Kierunek.. Aby wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, należy przygotować koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz wymagane przepisami prawa dokumenty.. Ogłoszenie konkursowe.. Nie lekceważ wyglądu swojego życiorysu i efektu pierwszego wrażenia.. Życiorys zawodowy to dokument, który powinien zostać napisany w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli "urodziłem się dnia X", "uczęszczałem do szkoły X", "ukończyłem kurs X", studiowałem na uczelni wyższej X" i tak dalej.. Ta sfera działalności dyrektora szkoły jest niezwykle ważna, stąd niezwykle istotne jest kształcenie umiejętności werbalnych, komunikacyjnych, wrażliwości i empatii.WZÓR ŻYCIORYSU.. 25.11.2014 r. otrzymałam wyróżniającą ocenę pracy.. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) nie przewidują składania wraz z dokumentacją "oświadczeń .Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły..

W ...Wzór życiorysu - styl dokumentu.

z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.).WZORY OŚWIADCZEŃ składanych przez osoby przystępujące do konkursu znajdują się w treści ogłoszenia znajdującego się na stronie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie ().. Zajrzyj do naszego poradnika: Nowoczesne CV na 2021 — wzór, szablony i 9 rad jak napisać dobre CV.. Do konkursu trzeba się odpowiednio .Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3.11.2010 pozytywnie zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Aqnny Kowalskiej.. Podstawową zasadą porozumiewania się w zespole jest dialog.. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.. W tym celu organ prowadzący szkołę lub placówkę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) powołuje komisję konkursową w składzie:Konkurs na dyrektora: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 101 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 9 [Konkurs odwołany] Termin składania ofert do 6 marca do godz. 15.00.. Doświadczenie zawodowe w CV to druga najważniejsze sekcja życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły.. Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.do sukcesów szkoły i zadowolenia klienta, jakim jest uczeń i rodzic.. Dokument ten — inaczej niż nowoczesne CV — w pierwszej kolejności skupia się bowiem na Twojej karierze..

Informacja o odwołaniu konkursu.

z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.).. Jestem nauczycielem historii z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej, pracującym obecnie na stanowisku dyrektora w XLIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.. 4.- Właściwa treść życiorysu - imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kilka słów o swojej najbliższej rodzinie wraz z tym czym się zajmują, szkoły jakie ukończyliśmy, miejsca pracy, zainteresowania, osiągnięcia i awanse.. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra .Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wymagań stawianym osobom zajmującym stanowiska oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz trybu pracy komisji konkursowej.Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im..

Przystąpiła ona do konkursu, drugą kandydatką była Joanna C.

Uwagi: Wpisujemy tutaj: wykształcenie, ukończone szkoły, posiadane dyplomy, uprawnienia - z dokładnymi datami ukończenia; Ostatnio ukończona szkoła powinna znajdować się na górzetakże za pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.. Jak się przygotować i wygrać Uczestnicy: Nauczyciel, dyrektor Korzyści ze szkolenia.. Nikt z komisji konkursowej nie wiedział o nowym rozporządzeniu.Załączniki Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku Data: 2020-07-06, rozmiar: 87 KB Wzór oświadczenia na potrzeby konkursu ZSL w Zagnańsku - osoba niebędąca nauczycielem Data: 2020-07-06, rozmiar: 90 KB Wzór oświadczenia na potrzeby konkursu ZSL w Zagnańsku - nauczyciel Data: 2020-07-06, rozmiar: 111 .Jeśli więc w ofercie pracy znajdziesz wymóg przesłania życiorysu, koniecznie wyślij życiorys zawodowy (czyli po prostu CV).. Wiem, żeInformacje na temat swojego życia podaj w kolejności chronologicznej.. Dobrze zaprojektowany CV szablon może Ci w tym pomóc.Oświadczenie - brak zakazu dysponowania środkami publicznymi Aktualny wykaz dokumentów składanych na konkurs dyrektora szkoły Życiorys Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły Wzór arkusza samooceny dyrektora szkoły potrzebnego na konkurs na dyrektora szkołyKandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust..

Wzór życiorysu powinien być przede wszystkim czytelny i estetyczny.

W 2002 roku po upływie kolejnej kadencji Zarząd Miasta Mielca ponownie powołał mnie na pięcioletnią kadencję na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu, gdzie pracuję do tej pory.Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły, który odbył się 26 marca 2020 r. Pytanie: Konkurs na dyrektora szkoły został przeprowadzony 26 marca 2020 r. o godz. 10.00 i został rozstrzygnięty.. W życiorysie z opisem przebiegu pracy zawodowej dyrektora szkoły postaw na opis doświadczenia .. Wzór, który przybliży Cię do pracy.. Decyzję o przystąpieniu do konkursu uzasadniam tym, że: - ze Szkołą Podstawową w Borzechowie związana jestem od 1978 roku, kiedy to podjęłam w niej pierwszą pracę zawodową i pracuję do dziś;Ponownie przystąpiłem do konkursu, który wygrałem jednogłośnie.. Jak napisać życiorys?. Chcesz napisać życiorys zawodowy, który spełnia współczesne wymagania pracodawców?. - Podpis ( na końcu w prawym dolnym rogu).. , kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego .I.. Na końcu własnoręcznie podpisz dokument.. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) - dalej r.k.d.s.. Małgorzata Krajewska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy1.. Przykładowy wzór życiorysu: Kraków, dnia 30.05.2016 r.A dotyczy konkursu na dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ogłoszonego w 2013 roku przez burmistrza Marka M.. Konkurs miał związek z upływem kadencji dotychczasowej dyrektorki Bogumiły W., która jest radną powiatu.. Wzory dokumentów.. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Nazywam się Janusz Sapiński.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 235-27-03 lub 32 235-27-00.5.. Podejmując tak ważną decyzję jaką jest przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora mam pełną świadomość ponoszenia odpowiedzialności za całokształt placówki.. Wyszków 02.06.09 Malwina Turek 07-200 Wyszków Ul. Kwiatowa 85/6 Tel.. - jej zastępczyni.Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora (art. 36 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: ustawa o systemie oświaty).. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie.. Nauczyciel dyplomowany mgr Anna Kowalska pełni funkcję dyrektora gimnazjum od 01.09.1998 roku.Życiorys, przykład życiorysu.. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).. Czy zostanie unieważniony?. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Telefon e-mail .. Życiorys piszemy, referując przebieg naszej kariery .Zgodnie z § 4 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt