Sprawozdanie z pracy wychowawczo dydaktycznej w przedszkolu grupa 5 latków

Pobierz

.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxPodsumowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej.. Grupa 4‑latki - Misie (więcej .Cele pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.. Jest to grupa z dominacją chłopców jest ich bowiem 14 .. Grupa IV to 8 dzieci 4 letnich i 16 dzieci 5 letnich.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4 .Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na wrzesień dla 5- i 6-latków Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie dzieci 4, 5, 6 letnich Plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej na luty 2009 rokuPodsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI I PÓŁROCZE 2012/2013 Grupa "Starszaków" w roku szkolnym 2012/2013 liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców.. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki" wydawnictwa Nowa Era.Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków..

Sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej Wrzesień'18-styczeń'19.

Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. W codziennej pracy z dziećmi dbałyśmy o ich wszechstronny rozwój , realizując treści programowe zawarte w programie " Nasze przedszkole ".Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie 5 latków Grupa 5 latków to 26 dzieci.. Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII ( 5-latki )- składa się z 12 dziewczynek i 13 chłopców w tym 1 dziewczynka (Maja P.). Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4-> 5latków i 22-> 6 .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2014/2015 semestr I; Grupa - 4-latki.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Prawie wszystkie dzieci, za wyjątkiem trojga z nich, uczęszczają do przedszkola po raz pierwszy.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Na ich miejsce przyjęto jednak inne osoby.. Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pracowitość, skupienie w trakcie zajęć, ciekawość, otwarcie na procesy .Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE V Wychowawcy: mgr Agata Gajewska, mgr Edyta Kostańska-Kostoń Charakterystyka grupy:ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE III 4 i 5-cio latki Wychowawcy: mgr Katarzyna Cieśla, mgr Agnieszka Zając Grupa III liczy 24 dzieci (17 dziewczynek i 7 chłopców) w tym 21- 5-latków i 3- 4-latków.Biedronki - grupa 5‑latków licząca 22 dzieci, grupa bardzo zgrana..

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.

Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Wpisany przez Bo?ena Wodzicka czwartek, 25 lutego 2010 16:47 Sprawozdanie podsumowuj?ce1 pó?rocze roku szkolnego.. w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018.. Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI .. 2009-2010 w grupie 5 latków Grupa 5-latków to bardzo wyj?tkowe dzieci , które b?d?c zbiorowiskiem przeró?nych i silnych osobowo?ci utworzyli wspania?. Nauczycielki: Katarzyna Seroka.. Większość grupy to dzieci, które wcześniej uczęszczały do przedszkola.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI I PÓŁROCZE 2012/2013 Grupa "Starszaków" w roku szkolnym 2012/2013 liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców..

We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci.

Opracowałam roczny plan pracy dla grupy 4 - 5 -latków oraz systematycznie opracowywałam miesięczne plany pracy zgodne z podstawą programową oraz założeniami Programu Rozwoju Przedszkola jak również Programu Profilaktycznego pt .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. jest 4-latkiem.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 5-latków.. Nauczyciel prowadzący: mgr Beata Burzyńska, mgr Agnieszka Rodzaj 2.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej, semestr I, grupa 3- latków.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąRoczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. W tym jest 12 dziewczynek i 12 chłopców.. W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.. SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 W GRUPIE DZIECI PIĘCIOLETNICH.. 4 - 5 latków (grupy IV) w pierwszym półroczu.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.1 ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Gr I 2,5;3;4 latki Wychowawcy grupy: mgr Monika Buziak - HalberdaRady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE II 1.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy "Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt