Dziennik praktyk zawodowych technik administracji

Pobierz

Zapisy w dzienniczku powinny być potwierdzone przez odpowiedniego przedstawiciela przedsiębiorstwa.. (0-58) 531 55 16, fax (0-58) 531 46 24 e-mail: Technikum .. Zapisy w dzienniczku powinny być potwierdzone przez odpowiedniego przedstawiciela przedsiębiorstwa.. K S. J A N U S Z A S T. P A S I E R B A ul. Gdańska 17, 83-110 TCZEW, tel.. 4 tygodnie/160 godzin.. 4 tygodnie/160 godzin .. mariuszw2145 / Pomoce Naukowe / Dzienniczek Praktyk Technik Administracji [wypełniony].pdf.. Download: Dzienniczek Praktyk Technik Administracji [wypełniony].pdf.. Technik Administracji.. Praktykant w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje zakres wykonywanych prac (zgodnie z harmonogramem) i opis czynności.. trzeci.. (091) PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK ADMINISTRACJI Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez Państwa praktyki zawodowej, która obejmuje 8 tygodni po 4 tygodnie w II i III semestrze (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni (160 godzin w semestrze II i 160 godzin w semestrze III).Na praktyki należy zabrać: a) program praktyk zawodowych (do pobrania poniżej) b) dziennik praktyk zawodowych (do pobrania poniżej) c) ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny - dotyczy kierunku Terapeuta zajęciowy.. Zapisy w dzienniczku powinny być potwierdzone przez opiekuna praktyk Środki dydaktyczneteraz 14 maja muszę oddać dzienniczek praktyk z zakresu Technik administracji i nie wiem jak go wypełnić ponieważ na praktykach nic kompletnego nie robiłam tylko jak to się mówi wynieś, przynieś i pozamiataj, a wpisać i uzupełnić dziennik muszę a nie wiem co wpisać :(Kwalifikacje w zawodzie‧Dalej‧Polityki Prywatności‧Technik farmaceutyczny‧Następny temat‧Przedmioty zawodowe1 Centrum Nauki i Biznesu ŻAK ul. 6.Technikum Dziennik Praktyki Zawodowej..

Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.

II dzień: Zapoznanie się z zakresem usług świadczonych przez firmę.Technik Administracji.. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.. Praktyki zawodowe w urzędzie administracji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi Poziom wymagań programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania A.68.1(3)1 zidentyfikować zadania naczelnych organów administracji; P B −Organizacja urzędu administracji.. Na kolejnych stronach dzienniczka uczeń wypisuje w tabelce w punktach czynnościdzienniczka praktyk, w którym odnotowuje zakres wykonywanych prac i opis czynności.. PLIKI DO POBRANIA:Plik wypelniony dziennik praktyk zawodowych technik administracji.pdf na koncie użytkownika thethinkingilia • Data dodania: 25 mar 2016uczniów technikum 4-letniego i uzupełniającego 32 stron w przypadku praktyki zawodowej (4-ro tygodniowej) odbywanej przez uczniów technikum 4-letniego i uzupełniającego 2.. Technik InformatykPROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTARCJI SEMESTR IV- PRAKTYKA W URZĘDZIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE MATERIAŁ NAUCZANIA: LP TEMATY (4 TYG.x 5 DNI= 20 DNI) ORIENTACYJNA LICZBA GODZIN 1 Organizacja urzędu 2 dni 2 Kierowanie i zarządzanie 5 dni 3 Polityka zatrudnienia w urzędzie 2 dni 4 System finansowo-księgowy urzędu 7 dni 5 Planowanie i analiza w urzędzie 3 dni 6 Zakończenie praktyk 1 dzień RAZEM 20 dni 1.Ilość dni Zakres Praktyki Data Podpis opiekuna praktyki Praktyki zawodowe w urzędzie administracji 3 4 3 3 Identyfikować zadania naczelnych organów administracji Odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów centralnych administracji Wyznaczać pozycję wójta, burmistrza, prezydenta Identyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa Identyfikować zadania organów wykonawczych samorządu .Praktykant w czasie odbywania praktyki zawodowej zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje zakres wykonywanych prac (zgodnie z harmonogramem) i opis czynności..

Na zakończenie praktyki zawodowejProgram praktyk zawodowych - technik administracji 9.1.

Bardziej szczegółowoDzienniczek Praktyk Technik Administracji [wypełniony].pdf.. W razie pytań prosimy o kontakt tel.. Na zakończenie praktyki słuchacz otrzymuje na formularzu "Karta oceny praktyki zawodowej" zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z opinią i oceną.Zakres praktyki • zapoznanie się ze Statutem i innymi przepisami normującymi działalność jednostki oraz wewnętrzną organizacją pracy • zapoznanie się z metodyką pracy stanowisk bezpośrednio współpracujących z elementami prawnymi • rozpoznanie czynności administracyjnych związanych z koordynacjąZadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki.. pierwszego.. − Obsługa klientów w urzędzie.DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w urzędzie administracji.. (nazwisko i imię słuchacza) Zawód technik administracji 334 306 klasa .. Rok szkolny .. (nazwa i adres zakładu pracy) Termin odbycia praktyki zawodowej Od .. do .Po ukończonej praktyce dokumenty (1 umowa i dziennik praktyk) należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej w ciągu tygodnia od zakończenia praktyki.. 4 tygodnie/160 godzin .. Praktyka zawodowa jest obowiązkowa, nawet jeśli nie przystępujesz do egzaminu zawodowego musisz mieć zaliczoną praktykę!. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I M. trzeci..

Pierwszy wpis to ramowy program zajęć praktycznych, praktyki zawodowej 4.

Poznanie regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych a także z organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach.. 4 tygodnie/160 godzin.. Marynarzy 4/ Świnoujście Tel.. Słuchacze kontynuujący naukę .. Pobierz.1 tydzień.. Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.. Słuchacze obecnego semestru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.