Litwo ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie środki stylistyczne

Pobierz

Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ojczyzno moja!. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!łatwe tO jest epitety ; panna świeta, ogród zamkowy, wierny lud, wrócone życie >>porównania; litwo!ojczyzno moja!. Dziś piękność twą w całej ozdobie / Widzę i opisuję, bo tęsknię poApostrofa- bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bardzo często do bóstwa, personifikowanie idei lub przedmiotu, występujący najczęściej w przemówieniu lub uroczystym utworze poetyckim np. Litwo ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie… Wykrzyknienie- grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe np. Ojej, zgubiłem swoje kapcie!Porównanie- ty jesteś jak zdrowie gryka jak śnieg biała A wszystko przepasane jakby wstęgą Epitety- Panno święta błękitnym Niemnem pól malowanych Wyzłacanych pszenicą bursztynowy świerzop panieńskim rumieńcem Przenośnia- martwą podniosłem powiekę z rzadka ciche grusze siedzą apostrofa, wykrzyknienie: "Litwo!. Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Litwo!. "Litwo!. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs.Składniowe środki stylistyczne: Apostrofa - bezpośredni patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, upersonifikowanej idei lub przedmiotu, w którym autor prosi o natchnienie i pomoc w tworzeniu dzieła..

"Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie" "Ojcze nasz, któryś jest w niebie" 6.

Dziś piękność twą w całej ozdobie.. I w Ostrej świecisz Bramie!. Ojczyzno moja!. Dziś piękność twą w całej ozdobie.. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. ty jesteś jak zdrowie.. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ojczyzno moja!. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy.. Ty jesteś jak zdrowie(.). (A. Mickiewicz Pan Tadeusz) EPITET- jest w wierszu określeniem rzeczownika.. ty jesteś jak zdrowie.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Najczęściej w tej roli występuje przymiotnik, ale może ja tez pełnić imiesłów lub inny rzeczownik.Litwo!. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Wskazanie na podobieństwo jednego zjawiska do drugiego, zestawienie obu członów za pomocą spójników jak, jakby, jakoby, niby, niczym, na kształt, podobny.. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, Kto cię stracił..

ty jesteś jak zdrowie!!"Litwo!

Ty jesteś jak zdrowie [.]". (Adam Mickiewicz Pan Tadeusz) 7.. Ojczyzno moja!. Ojczyzno moja!". I w Ostrej świecisz Bramie!. ty jesteś jak zdrowie.. Ojczyzno moja!. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy.. "Jak nazywamy ten fragment tekstu?Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ojczyzno moja!. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!14.. Porównanie - wskazanie na podobieństwo jednego zjawiska do drugiego, zestawienie obu członów za pomocą spójników jak, jakby, jakoby, niby, niczym, na kształt, podobny.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Ojczyzno moja!. Archaizm - element języka dawnej epoki historycznej, który wyszedł z użycia lub został zastąpiony przez inny, nowszy, np. kmieć, jeno, sierce, dziem.. Porównanie homeryckieLitwo!. Dziś piękność twą w całej ozdobie"Litwo!. Ojczyzno moja!. Przykład zastosowania: "Litwo!. Ojczyzno moja!. Ojczyzno moja!",,Litwo!. Pan Tadeusz rozpoczyna się od apostrofy (zwrotu) do Litwy, ojczyzny Mickiewicza..

ty jesteś jak zdrowie.

Ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. ("Litwo!. Knieje!. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. ty jesteś jak zdrowie.Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,Kto cię stracił.. Najczęściej spotykamy ją na początku utworów poetyckich o podniosłym, uroczystym charakterze.. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem (Gdy od .Rozpoczynająca dzieło Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" Inwokacja jest jego najbardziej charakterystyczny fragmentem, którego recytacji uczył się lub będzie uczył chyba każdy z nas.. Ojczyzno moja!. Epifora - figura stylistyczna polegająca na powtórzeniu tego samego słowa lub zwrotu na końcu następujących po sobie wersów, strof, zdań, grup .Jak ja bólu dla swej Katarzyny.". ty jesteś jak zdrowie Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ojczyzno moja!. Ojczyzno moja!. ty jesteś jak zdrowie.. "Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie", "Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje" - przytoczone fragmenty poezji są przykładami zastosowania: A. pytań retorycznych B. anafor C. apostrof D. oksymoronówLitwo!. (Jan Andrzej Morsztyn, O sobie) 6..

"Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie" "Ojcze nasz, któryś jest w niebie" Porównanie.

Dziś piękność twą w całej ozdobie.. Litwo, Ojczyzno moja!. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. "Litwo!. Ojczyzno moja!. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. do was ostatni przyjeżdżał na łowy, Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy, Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy I ostatni na Litwie monarcha myśliwy.Środki stylistyczne to inaczej środki artystyczne, środki językowe, środki poetyckie.. Porównanie homeryckie to takie porównanie, któregoLitwo!. Ty, co gród zamkowy.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ty jesteś jak zdrowie, / Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, / Kto cię stracił.. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. "Ze spuszczoną głową, powoli.. "Litwo!. Dziś piękność twą w całej ozdobieLitwo!. Dziś piękność twą w całej ozdobieWidzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Sam fragment jest apostrofą, jednak łączy w sobie również wykrzyknienie, porównanie oraz przerzutnię.Litwo, Ojczyzno moja!. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Dudnią drogi, ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska.". ty jesteś jak zdrowie.. Dziś piękność twą w całej ozdobie.. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie…" Wersy, które otwierają te wielkie dzieło, są zwrotem do Ojczyzny i Matki Boskiej.Preview this quiz on Quizizz.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Litwo, Ojczyzno moja!. (Władysław Broniewski, Żołnierz polski) 8.Litwo!. Ojczyzno moja!. Ojczyzno moja!. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy.. Ojczyzno moja!. Są to środki w literaturze, które mają na celu wywołanie u czytelnika emocji, oraz mają zadziałać na jego wyobraźnię.. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Litwo!. idzie żołnierz z niemieckiej niewoli.. Kto cię stracił… itd.. Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!. Ty jesteś jak zdrowie.". Epitet - określenie rzeczownika .Litwo!. Ty, co gród zamkowy.. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Litwo!. Ojczyzno moja!. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt