Przeczytaj tekst przyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania

Pobierz

Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-2) Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.. B. Wybrzeżu Słowińskim.. Uczniowie mieli wykazać, że niektóre substancje nie rozpuszczają się w wodzie, ale rozpuszczają się w benzynie.. (0-1) Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Następnie wykonaj polecenia.. Adolf Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem A.. Wszystkie organizmy są zbudowane z komórek, choć niektóre z nich to tylko pojedyncze komórki.. Po udziale w szkolnej olimpiadzie matematycznej, w trosce o zdrowie Kamil powinien A. pograć na komputerze.. Czytaj uważnie treść poleceń.. Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F - przy fałszywych.Przeczytaj informacje w ramce, przyjrzyj się osi czasu i wykonaj zadania .. Zadanie 9.. B. odjąć 1 godzinę.Przeczytaj tekst w ramce, przyjrzyj się tablicy genealogicznej i zaznacz poprawne dokończenieZdania Wielką smule nazwano jeden z najtrudniejszych okresów w dziejach Rosji.. W tym celu zaprojektowali doświadczenie chemiczne przedstawione na ilustracji powyżej.. Przyłączenie Górnego Śląska było niezwykle ważne dla odrodzonego państwa .Przyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Polub to zadanie.. Wydarzenie oznaczone na osi czasu znakiem zapytania to ..

Zadamie 1. Przyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

(0-2) Przeczytaj tekst i przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenie.. Pierwiastek chemiczny to zbiór atomów:Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. C. przeczytać książkę.. zwołanie Sejmu Wielkiego.. Pod rządami Borysa Godunowa, który objal wladze u schylku XVI wieku, państwo pogrążylo sio w chaosie.. Za panowania Zygmunta II Augusta Rzeczpospolita przyłączyła Inflanty i umocniła swoją pozycję nad Morzem Bałtyckim.Przeczytaj tekst, przyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-2) Wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie.. Za panowania Zygmunta II Augusta Rzeczpospolita przyłączyła Inflanty i umocniła swoją pozycję nad Morzem Bałtyckim.. Na podstawie tekstu źródłowego i taśmy chronologicznej wskaż poprawne dokończenie zdania .Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. Pobrzeżu Koszalińskim.. Jednak Ateny szybko odzyskały swoje znacznie.Test składa się z 15 zadań.. Zadanie 2.. Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. pojeździć na rowerze.. 4.Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym atomy tego samego pierwiastka chemicznego, a następnie zaznacz poprawne dokończenie.. Zobacz więcej.. Dominika.. Zadanie 5..

(0-1)Przeczytaj tekst, przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zadanie 2. zawiązanie się konfederacji w Targowicy.. Wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.. Armia perska zagroziła Atenom już w 490 roku p.n.e. Zwycięstwo Greków - dowodzonych wówczas przez Miltiadesa - ocaliło miasto.. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zamalowany kwadracik i zamaluj właściwy.. Zadanie 2.. Brał udział w wielu wojnach i pokonał niezliczone rzesze wrogów.. b) Podkreśl właściwe dokończenie zdania .Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Ponowne przyłączenie Krakowa do habsburskiej Galicji skończyło trwający ponad trzydzieści lat okres .. Car Rosji Aleksander i romanow panował w królestwie polskim w okreśie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem błagam daje najPrzyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. C. Pojezierzu Kaszubskim.. Dzięki temu można było w jego murach organizować sejmy i .Przyjrzyj się poniższej ilustracji i przeczytaj umieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie pisemnie wykonaj polecenia.. Narodziny Jezusa Chrystusa 400 r. 800 r. .. Zadanie 1.. Przeczytaj tekst, przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenie.Przeczytaj tekst źródłowy.. (0-2) Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.. (0-1) Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania..

(0-1) Przeczytaj tekst, przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

B. oblężenie Częstochowy przez Szwedów.Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. KryzysTest składa się z 15 zadań.. W 1717 roku obradował sejm, który do historii przeszedł jako Sejm Niemy.. 476 rok 1492 rok starożytność średniowiecze nowożytność Wydarzenie, które miało miejsce w epoce średniowiecza, to A. podpisanie traktatu zatwierdzającego pierwszy rozbiór Polski.. Szczyt Wieżyca leży na A. Mierzei Helskiej.. B. tekst oryginalny hymnu, różniący się od wersji, która dziś śpiewarny.. 2 I grupa Zadanie 3. uchwalenie Konstytucji 3 maja.. Szybko zebrał swoje rzeczy i pobiegł na umówione spotkanie w rynku starego miasta.Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 1. wybuch powstania kościuszkowskiego.. Wybierz poprawną odpowiedź i zamaluj znajdujący się obok niej kwadracik.. Zadanie 1.. Mieszanina powstaje z dwóch lub większej ilości składników, zmieszanych ze sobą w dowolnej ilości.. Oznacza to, że ustalając czas podczas przekraczania tej linii w podróży ze wschodu na zachód trzeba A. dodać 1 godzinę.. Komórki różnych organizmów można rozpoznać dzięki ich charakterystycznym cechom, np. komórkiPrzeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym atomy tego samego pierwiastka chemicznego, a następnie zaznacz poprawne dokończenie..

W tym czasie Rzeczpospolita byłaPrzyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Dominika.. D. obejrzeć film.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę spośród A .Zadanie 7 Przeczytaj tekst w ramce, przyjrzyj się mapie i Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zamalowany kwadracik i zamaluj właściwy.. Hejnał z wieży Mariackiej Uświadomił Jankowi, że minęła godzina 12.. Za rządów króla Zygmunta III Wazy wojska polskie i litewskie odniosłyA.. Zaznacz właściwe zakończenie zdania.. (0 1) Przeczytaj fragment wiersza Marii Konopnickiej Przysięga i zaznacz .Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. a) Przyjrzyj się taśmie chronologicznej.. Polub to zadanie.. D. Hugo Korea ZADANIE 2.. 180° Umowna linia zmiany daty przebiega wzdłuż lub w pobliżu południka 180° (jak na rysunku).. Tekst powstał w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numeremZadanie 2.. Wyróżnia się dwa rodzaje mieszanin.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą 1.. Powstanie warszawskie wybuchło w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem A.. (0-1) Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Jeśli rozróżnienie zmieszanych mieszanin jest trudne, to mieszaninę nazywamy jednorodną.Przyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Czytaj uważnie treść poleceń.. koronacja Jadwigi opublikowanie O obrotach sfer niebieskich 1300 rok 1400 rok 1500 rok Koronację Kazimierza Wielkiego oznaczono na osi czasu numerem A.. Zadanie 2 ( .. / 3 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Przyłączenie części Górnego Śląska było niezwykle ważne dla odrodzonego .Przyjrzyj się taśmie chronologicznej i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 2.Przeczytaj tekst w ramce, przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Adolf Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem A.. Pierwiastek chemiczny to zbiór atomów:Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. C. wersja hymnu, którą dziś śpiewamy, nieco różniąca się od oryginatu.. początek Wiosny Ludów .. (0-2) Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt