Uzupełnij tekst wstawiając czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie

Pobierz

Znajduje i poprawia błędy w zdaniach.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu present simple.. Dodaj dopełnienie tam, gdzie to konieczne.. Present simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Lisa Star was(be) born in 1985.Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu Present Perfect Simple lub Present Perfect Continuous.. Test rozwiązano 11455 razy.. 2011-11-10 18:27:19; Uzupełnij luki w tekście, wstawiając czasowniki w nawiasach w formie twierdzącej lub przeczącej w czasie present simple 2014-05-18 12:25:41; Mam takie zadanie umieścić czasowniki w odpowiedniej formie present simple 2011-09-14 18:43:18ANGIELSKI: wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie.. Średni wynik: 82,57 %.Proszę pomóżcie!. Czasy 3.. Jeden wyraz podany został dodatkowo.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Temat to strona bierna.Uzupełnij czasowniki w odpowiedniej formie.. 2016-09-08 15:19:34; Uzupełnij zdania,używając czasowników podanych w ODPOWIEDNIEJ FORMIE.. 2011-10-09 17:36:57; Uzupełnij zdania wstawiając czasowniki z ramek w odpowiedniej formie oraz wybierz odpowiedni czas ( past simple passive ,present simple passive .Zadanie: wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie 1 Rozwiązanie: 1 stays, has 2 are you doing, phoning 3 did peter spend 4 will they do Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.1 .Uzupełnij tekst , wstawiając czasownik to be w odpowiedniej..

Uzupełnij tekst, wstawiając czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie.

Last year weUzupełnij tekst czasownikami w nawiasach w odpowiedniej.. - rozwiązanie zadania.. I _____(be) 25 years old.Uzupełnij zdania wstawiając czasowniki podane w nawiasach w czasie present Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: piinklady 24.10.2010 (21:11)Uzupełnij tekst, wstawiając właściwe wyrażenia w odpowiedniej formie.. 2013-10-14 23:22:56; Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie 2011-09-27 16:39:46; Wstaw podane czasowniki w .Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem used to.. 2012-01-10 20:45:15 Pomóżcie uzupełnić zdania z angielskiego wstawiając podane czasowniki w odpowiedniej formie .. Czasowniki napisz w odpowiedniej formie.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. Tłumaczy podane fragmenty zdań na język angielski.. Liczby 4.. 1 I'm sorry, I'm late.Uzupełnij zdania wyrażeniami z tabelki.. 2014-11-02 08:58:01; Zapisz czasowniki w odpowiedniej formie 2012-03-04 19:11:26; Wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Angielski klasa 5!. Tryby OsobyZ podanego tekstu wypisz czasowniki w formach osobowych.Określ ich aspekt,podaj ich bezokoliczniki,a następnie utwórz formy czasu przeszłego oraz przyszłęgo(prostego lub złożonego) — Nazwa jego…Wpisz czasowniki rozdzielnie zlozone w odpowiedniej formie : aufraumen, Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: donia73 11.5.2010 (18:17) Zastosuj podane wyrażenia w czasie przeszłym Perfect : nach Deutschland Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: marla226 17.5.2010 (21:44)Wpisz w odpowiedniej formie czasowniki podane w nawiasach..

Uzupełnij tekst, wstawiąc czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie.

Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. ( Angielski klasa 6) Pomóżcie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Matthew`s father .. Czasowniki w nawiasach podaj w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous: 1.. Trzy wyrażenia podano dodatkowo.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Czasownik - to odmienna część mowy, która nas informuje, o tym, co ktoś (coś) robi (robił, będzie robił) lub co się z kimś (czymś) dzieje (działo, będzie działo).. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Poziom: Beginner.. 1 .Uzupełnij tekst , wstawiając czasownik to be w odpowiedniej formie .wstawiając - w nawiasach - czasowniki w odpowiednim czasie.. Osoby 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt