Przeczytaj tekst ze strony 38 podręcznika i odpowiedz na pytania

Pobierz

Spróbuj odpowiedzieć (ustnie)na pytania znajdujące się pod tekstem.. C. pobożne życie.Lekcja na Teams o g. 13:00, w razie nieobecności, uzupełnij.. Ćwiczenia - Wykonaj ćwiczenia ze strony 38 i 39. zadania z przyrody.. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst pt. "Kosmiczne wakacje" (str. 190-192).. Czy ten tekst jest smutny, czy pełen energii, radosny?. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 3/106- uzupełnij brakujące litery w wyrazach.Odpowiedz na pytania udzielając krótkiej odpowiedzi.. 3 kwietnia 2017 .Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Kim jest osoba mówiąca w utworze?. Uzasadnijcie swoje zdanie.. Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy 1 i 2 zadanie strona 38.. Następnie zrób zadanie 3 strona 61 z zeszytu ćwiczeń.. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania pod tekstem - 1-8. zadecyduj czy poniższe zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F) i zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Koło edukacji wczesnoszkolnej- przeczytaj tekst "Amelka i ekipa filmowa" - podręcznik str. 40 - 41 i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem; - zapisz informację dotyczącą fragmentu książki - ćwiczenia do polskiego zad.1 str. 70; - poszerz słownik o wyrażenia związane z filmem - ćwiczenia zad.1, 2 str. 70;Temat: Praca z tekstem na temat Rewolucji Francuskiej - odpowiedzi na pytania, c.d.. abyście zrobili zadanie 1,2,3 oraz 4 ze strony 38 w zeszycie ćwiczeń.podręcznika - strona 149..

2/106- przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.

Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.Proszę przeczytać wiersz z podręcznika str.44 i ustnie odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod tekstem.. Przeczytaj go , a po przeczytaniu wykonaj ćwiczenia w karcie polonistycznej na str. 40 oraz ćw.4 na str. 41.. 6,7 i 8 str.35Zaznacz w tekście opowiadania na czerwono nazwy przedmiotów wyrzucanych w lesie, a na zielono nazwy lub imiona osób, które dbają o środowisko naturalne.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 114 podręcznika - Zadanie 1: Poznać przeszłość Wiek XX.. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.. Edukacja matematycznaWypisz do zeszytu wyrazy z ramki VOCABULARY z e strony 107 I przetłumacz je korzystając ze słowniczka na stronie 112.. 2021 - środa.. 2 str.90 i odpowiedz na pytania (odpowiedzi zapisz w zeszycie).. Przeczytaj pieśń Jana Kochanowskiego "Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony… str.62 4.. Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące tekstu.. *Nienawiść na świecie można uspokoić jedynie przez A. jeszcze większą nienawiść.. Jak myślicie, dlaczego w tytule jest nazwisko Dąbrowskiego, a nie autora tekstu Józefa Wybickiego?. 2 jednostki lekcyjne, Temat: Półwiecze powojenne - powtórzenie i utrwalenie.. Jakie emocje przekazuje?. 3 str. 103 -> podręcznik.. Obejrzyj film o pracy strażaka:HISTORIA kl. I LO..

Przeczytaj tekst ze strony 75 z podręcznika i odpowiedz na pytania ( zadanie 4 strona 75).

Wykonaj ćwiczenia z języka polskiego na s. 48, 49 i 50.Podręcznik - Przeczytaj uważnie opowiadanie "Dziennik z podróży", odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.. Wskażcie w tekście hymnu zdania rozkazujące.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wyjdź na spacer (za zgodą rodzica), zrób zdjęcie tam, gdzie widać już wiosnę i wyślij.Proszę wpisać temat lekcji: Language work, otworzyć podręczniki na stronie 37, przeczytać tekst "Stive Irwin" i odpowiedzieć na pytania - zad.. FAJNA STRONA ★ patusia2005.. Ustnie odpowiedz na zadania z powtórzenia z podrecznika str. 348-349.1.. Religia: - przeczytaj z podręcznika temat 59 "Majówki - i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję" oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tego tematu; - zrób zdjęcia i prześlij do oceny do 6 maja na adres [email protected] .Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Życie bez telefonu komórkowego.. Napisz starannie w zeszycie: Anafora to powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów w wierszu.. Zachęcam do czytania- dodatkowe teksty.. 1 str.91 - przeczytaj tekst i wypisz do zeszytu nowe słownictwo.Proszę przeczytać tekst ze stron 64 i 65 (podręcznik), a następnie proszę odpowiedzieć ustnie na pytania 1,2,3 ze strony 65.. Praca z tekstem z ćw..

Przeczytaj tekst ze strony 40 'Zaginione pory roku".

Opiszcie je.. Na jakie pytania odpowiadają zaznaczone przez ciebie słowa?. Jaka to część mowy?. Wesołych Świąt.Przeczytaj tekst z ćw.. Rozwiąż ćw.. W zeszycie do kaligrafii dokańczamy pisanie literki w, W.. W kartach ćwiczeń należy wykonać ćwiczenia 1,2,4,5,6 ze stron 58 i 59.. Następnie, proszę otworzyć podręczniki na str. 38 Revision i wykonać zadania 1- 5 w celu powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału językowego z rozdziału 3.Ułóż kolejne 5 pytań do mitu o Heraklesie i odpowiedz na te pytania.. Wtorek Podręcznik str.34- przeczytajcie tekst , podkreślając w nim wszystkie .Czytaj na bieżąco lekturę pt. "Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Montgomery.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. - Czynności życia codziennego.. W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja polonistyczna - wykonujemy str.30 i 31 .. 2010-10-09 10:32:54 Przeczytaj tekst źródłowy będący fragmentem tajnego porozumienia dwóch zaborców 2013-01-08 17:41:40Odpowiedzcie na pytania.. 1,2,3 str. 33 Z edukacji matematycznej wykonaj zad.. Przeczytaj mit pt. "Puszka Pandory" - podręcznik str. 274-275.Przeczytaj tekst źródłowy ze s.39 podręcznika.. Następnie proszę z podręcznika strona 45 wykonać zadanie 2 i 3 w zeszycie.. 4.Odpowiedz na pytania wykorzystując informacj zawarte w tekście..

Przeczytaj wstęp ze strony 61 z podręcznika.

W karcie pracy wykonaj ćw.. Przeczytaj tekst informacyjny na s.39 o tym, jak człowiek rośnie.. Następnie wpisz literę"P" w kratki obok zdań prawdziwych, a literę "F"- przy zdaniach fałszywych.. Poznaj kolejny mit !. Dlaczego Heraklesa nazywamy herosem.. Wypisz anafory z wiersza Nie mów .ze str. 38-39.. B. nie-nienawiść.. W matematycznych kartach pracy cz.5 - wykonujemy ćwiczenia ze str. 28,29.. 1/106- przeczytaj tekst ze zrozumieniem.. Wykonaj w kartach pracy ćw.. Temat jest dwugodzinny.. - Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej?. Odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 44 podręcznika i zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania.. Zapoznaj się z pojęciem kluczowym "klasycyzm" ze str.62 3.. Przypomnij i jeszcze raz obejrzyj materiały źródłowe dotyczące przerobionego działu.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 44 podręcznika i zamaluj kratkę przy właściwym dokóńczeniu zdania.. Wtorek Wykonaj proszę marzannę korzystając z nalepek - ćw.. potrafisz, wyjaśnij, co one znaczą.. - Kiedy należy wezwać straż pożarną?. Karty pracy ucznia.Otwórz podręcznik na stronie 48-49 i wykonaj polecenia ze str. 49.. Ze strony 225 z podręcznika dowiedz się kim byli herosi i jakimi cechami się odznaczali.. Przeczytaj przypisy pod pieśnią, by wyjaśnić sobie niezrozumiałe słowa i zwroty z utworuOdpowiedz na pytania, które znajdują się pod tekstem str. 59.. Wykonaj w zeszycie zadania 1,2 7 oraz 9 ze strony 225.. Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 50 i odpowiedz na pytania: - Na czym polega praca strażaka?. Lekcja na Teams o g. 13:00, w razie nieobecności .Podręcznik cz.5, str.30.Przeczytaj tekst wspólnie z rodzicami - odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.. Przeczytaj na głos tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt