Ułóż litanie wezwanie do ducha świętego

Pobierz

Duchu Przenajświętszy.uwielbiam cię całą duszą moją.. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.. Chryste wysłuchaj nas.. Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.. Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.. Zachowaj mnie od wszelkiej .Litania do Ducha Świętego.. Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna po­chodzisz - zmiłuj się nad nami.. Ciebie prosimy….. Duchu Święty .LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … Duchu Święty, zstąp z Tronu Twojej Chwały i Rozbij Swój Namiot w sercach sług twoich Bądź pochwalony Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć w stałej Obecności Bożej Bądź pochwalony Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz,Wezwania do Ducha Świętego.. Przekaż mi także dar mądrości, bym odróżnial dobro od zła.Litania do Ducha Świętego.. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.O Duchu Święty, przyjdź do mego serca..

Odnów swą łaską ducha sług swoich ...Litania do Ducha Świętego.

Proszę czekać.Wezwania do Ducha Świętego.. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.. 4.Wezwania do Ducha Świętego.. Święta Maryjo, módl się za nami.Litania do Ducha Świętego Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. W sposób widzialny wyrwę cię z rąk twoich przeciwników.. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami, Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.Chryste, usłysz nas.. Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.. Racz mi udzielić daru miłości, aby miłość Twoja przenikala moje serce.. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadec­two o Chrystusie - zmiłuj się nad nami.. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.. Chryste, usłysz nas.. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Litania do Ducha Świętego..

Wezwanie do Ducha Św.Litania do ducha Świętego (4) Kyrie eleison.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.. niech to płynie od ciebie ale mozesz sie troche tym wspomóc.. Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.. O duchu święty prowadaż nas drogą miłości i prawdy.Pozwól nam cieszyć się promieniami twojej miłości do ludzi.Duchu św prowadż nas w miłości i ufności do dnia ostatecznego.Amen.. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie.. .Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.Litania do Ducha Świętego.. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.LITANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO.. Dodam ci jeszcze jednego Anioła, aby on przez [specjalne] natchnienia chronił cię przed pokusami do grzechu.. Usunę przeszkody, które znajdują się na twej drodze do doskonałości.. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna,to ułóż.. musi być od ciebie.. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.. obdarz cały swiat pokojem,pocieszaj mnie,prowadz, oswiecaj mnie i wzmacniaj..

Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej, lud daje jednakową odpowiedź, np. Zmiłuj się nad ...Wezwania do modlitwy wiernych I. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.

Chryste usłysz nas.. Święta trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Wezwania do Ducha Świętego.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Chryste, wysłuchaj nas.. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią.. Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.. W sposób widzialny wyrwę cię z rąk twoich przeciwników.. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom.. Dodam ci jeszcze jednego Anioła, aby .Wezwania do Ducha Świętego.. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, daj mi dar niesienia pomocy, żebym mógł pomagać innym bezinteresownie.. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie, Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości, Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi, Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,Litania do Ducha Świętego & obietnice.. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.. Chryste, wysłuchaj nas.. Ave!Litania do Ducha Świętego Kyrie, elejson.. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie.. Władco wszechświata, oświeć serca i umysły tych, którzy rządzą światem pielgrzymującym do pełni Twojego Królestwa..

Duchu Święty, mądrości, zmiłuj się nad … Czytaj dalej ...Litania złożona jest z szeregu inwokacji skierowanych do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Matki Bożej lub świętych, połączona z wezwaniem o ich wstawiennictwo i opiekę.

Litania może być odmawiana lub śpiewana.. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.. Boże Ojcze, polecamy Ci Kościół święty i jego pasterzy, niech głoszą Ewangelię całemu światu, aby wszyscy ludzie "mieli życie i mieli je w obfitości".. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie, Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości, Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi, Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,Litania do Ducha Świętego i obietnice.. a przed tym pomodl się do Ducha Sw.. Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty, Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.. Duchu Święty Boże, który kierujesz losami lu­dzkości - zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt