Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej

Pobierz

Może ją spowodować na przykład przebywanie wysoko w górach.Badanie morfologii krwi u dziecka dostarcza wielu informacji, ale należy pamiętać, że jak każde badanie, samo w sobie mówi zbyt mało i musi być rozpatrywane w kontekście konkretnego pacjenta, jego objawów towarzyszących, wyników innych badań pomocniczych.. Zaczynamy od morfologii krwi obwodowej.RBC - charakterystyka, badania, interpretacja wyników RBC to parametr w morfologii krwi obwodowej, określający liczbę czerwonych krwinek.. Odsetek powinien zostać zawsze zestawiony z wynikiem ogólnej liczby białych krwinek, co pozwala na prawidłową interpretację wyniku.. Sytuacje, w których trombocyty ulegają .Oznaczane są jako jeden z parametrów morfologii krwi - LYM.. Do morfologii krwi nie zalicza się oznaczenia poziomu hemoglobiny - jednak ze względu na automatyzację procesu badania, parametr ten jest oznaczany równolegle.Morfologia krwi to najczęściej wykonywane, ogólne badanie diagnostyczne, które pomaga we wczesnym wykryciu wielu chorób.. Należy jednak pamiętać, że jako badanie dodatkowe, interpretacji jego wyników powinno zawsze towarzyszyć badanie przedmiotowe pacjenta oraz wywiad (poznanie ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia pacjenta).Witam!. Morfologia sprawdza poziom m.in. hemoglobiny, erytrocytów, leukocytów, monocytów, MCV, MCH, OB.Normy wyników badań krwi zależą od wielu czynników, z tego powodu powinny być zawsze analizowane przez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie i dokładnie zebrany wywiad..

Interpretacja wyników morfologii krwi.

Pozwala sprawdzić ogólną kondycję organizmu, a także odpowiednio szybko wykryć ewentualne schorzenia i choroby.Wykonanie rozmazu krwi obwodowej potrafi pokazać jaki typ choroby zaatakował organizm.. Na wydruku wyniku badań krwi pojawia się szereg liter i cyfr - dowiedz się co one oznaczają i jak porównać swoje wyniki z normami.KLUCZOWE FUNKCJE KRWI W ORGANIZMIE Krew jestMorfologia krwi obwodowej jest bardzo dostępnym, podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi.. Badanie krwi sprawdza takie parametry, jak: erytrocyty; Ich prawidłowa wartość wynosi 3,8 M/µl dla niemowląt, 3,9-5,6 M/µl dla kobiet i 4,5-6,5 M/µl dla mężczyzn.. >>> Lipidogram (cholesterol i trójglicerydy) - interpretacja wyników bada .3.. Z tego względu warto znać obowiązujące normy, żeby od razu (o ile mamy dostęp do wyników) upewnić się, że wszystko jest w porządku i nie czekać na interpretację przez lekarza.1.. MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Oznaczenie Normy Interpretacja Erytrocyty - RBC (Red Blood Cell) Liczba krwinekOdsetek limfocytów natomiast powinien zawierać się między 20 a 45 - Pani wynik: górna granica normy.. Tego typu zaburzenie stosunku dwóch największych populacji leukocytów jest najczęściej trwającą, bądź niedawno przebytą infekcją wirusową (choć możliwe są także inne przyczyny).Morfologia krwi obwodowej to podstawowe badanie, które odzwierciedla ogólną kondycję organizmu..

Rozmaz krwi - interpretacja wyników.

Dlatego w każdym przypadku ostateczna interpretacja morfologii należy do lekarza kierującego na badanie.. Jego wyniki pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a w razie konieczności umożliwiają również zaplanowanie odpowiedniego leczenia.Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie.. Jak czytać wyniki badań krwi?. Zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie objętości czerwonej krwinki może wynikać nie tylko z prostych niedoborów, ale również z poważnych schorzeń wymagających szerszej diagnostyki i leczenia.Rozmaz krwi to badanie wykonywane pod mikroskopem w przypadku wykrycia nieprawidłowości w morfologii krwi i rozmazie automatycznym.. Pamiętajmy, że tylko lekarz, znając stan kliniczny pacjenta, normy oraz wynik całej morfologii, będzie w stanie właściwie zinterpretować rozmaz krwi (obwodowej).. Wynik badania krwi opisuje się jako LYM%.. Natomiast zmniejszona liczba granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie krwi może świadczyć o zakażeniach wirusowych oraz radio- lub chemioterapii.Często lekarz zleca rozszerzone badanie - morfologię krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, które pozwala określić rozkład procentowy poszczególnych populacji.. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia.Morfologia krwi: interpretacja wyników badań - 22 parametry (normy i opis) Morfologia to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, które warto wykonywać raz w roku..

Zmiany morfologii krwi mogą wskazywać na stany chorobowe.

Małopłytkowość, czyli liczba płytek krwi poniżej 150 000 w mikrolitrze, widoczna w przykładowym wyniku morfologii krwi obwodowej, może być spowodowana nadmiernym niszczeniem lub zużyciem, a także niedostateczną produkcją pytek.. Badanie wykorzystywane jest głównie w diagnostyce .Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym badaniem krwi, wykonywanym najczęściej.. Normy wyników morfologii mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym są wykonywane.. Prezentowane parametry to średnie normy.. Jak zostało już wspomniane na wstępie, w morfologii krwi ocenie podlegają 3 główne układy komórkowe: układ czerwonokrwinkowy; układ białokrwinkowy; płytki krwi 1.Dlatego niewielkie odchylenia od wartości prawidłowych nie muszą oznaczać choroby.. Morfologia krwi - wskazania.. Warto też pamiętać, że prawidłowa morfologia nie wyklucza możliwości choroby.. Niski wynik oznaczany jest L (od low - niskie) lub strzałką w dół.WBC w morfologii krwi to wskaźnik określający liczbę białych krwinek (leukocytów) w organizmie człowieka.. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia..

W standardowej wersji morfologii krwi znajdziemy: RBC, WBC, PLT, HCT, MCV, MCH, MCHC.

Zarówno wynik powyżej normy, jak i poniżej normy ma znaczenie kliniczne.. Poza WBC, morfologia określa też liczbę krwinek czerwonych (erytrocytów, RBC), hematokryt (HCT), stężenie hemoglobiny (HGB), ilość limfocytów (LYM), monocytów (MONO), granulocytów i trombocytów (PLT, płytek krwi) oraz inne parametry.Interpretacja wyników badania morfologii krwi obwodowej.. Wykonana wraz z rozmazem pozwala na określenie odsetka neutrofilów, limfocytów i innych typów białych krwinek.Badanie krwi - interpretacja wyników Badanie krwi jest jednym z podstawowych badań, najczęściej zalecanym przez lekarzy.. Zbyt wysoka ilość erytrocytów to rzadkość.. Na .MCV to ważna składowa badania morfologii krwi obwodowej, która może dostarczać cennych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia.. Poznaj normy i interpretacje rozmazu.Jak czytać morfologię krwi?. Morfologia krwi obwodowejCelem jego jest jedynie przybliżenie zainteresowanym skomplikowanego zagadnienia jakim jest interpretacja morfologii krwi obwodowej.. W każdym przypadku ostateczna interpretacja wyników badania należy do lekarza kierującego na badanie i powinna się opierać nie tylko na porównaniu wyników z zakresami norm ale również na badaniu fizykalnym pacjenta oraz na znajomości jego ogólnego stanu zdrowia, wieku oraz trybu życia.. Tym zagadnieniom poświęcona jest seria najbliższych artykułów.. Zwiększona liczba granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie krwi może świadczyć o białaczce szpikowej, reumatoidalnym zapaleniu stawów i przyjmowaniu glikokortykosteroidów.. Normy u dorosłych wynoszą:Niebagatelną rolę odgrywa również prawidłowa interpretacja wyników otrzymanych badań, a także znajomość przyczyn ewentualnych pomyłek laboratoryjnych.. Na wydruku wyniku badań krwi pojawia się szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich ilość w badanej w morfologii próbce krwi.. Na wynikach morfologii przekroczenie normy oznaczane jest H (od high - wysokie) lub strzałką w górę.. Wynik badania pozwala wykluczyć różne choroby, na przykład niedokrwistość.. Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie.. Badanie powinno być wykonywane regularnie w ramach profilaktyki zdrowotnej.. Ponadto interpretacja wyniku, szczególnie w przypadku dzieci, jest trudna .. Mam prośbę o interpretację następujących wyników morfologii krwi obwodowej z rozmazem: WBC: 12,16 10'3/ul ; RBC: 5,72 10'6/ul; HGB: 17,60g/dl; HCT: 46,80%;.Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt