Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 6 latki ii półrocze

Pobierz

Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4-> 5latków i 22-> 6 latków.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 .. Grupa liczy 7 dziewczynek, 18 chłopców.. W GRUPIE II 2019/2020.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Bardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Grupa jest zgrana, dzieci się lubią , szanują i bardzo chętnie z sobą współpracują i .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie Kubusie 6-latki za I semestr roku szkolnego 2020/2021 Nauczycielki: Roksana Rybska-Balcarek Paulina Ligas Grupa Kubusie 6 latki liczy 25 dzieci.. : uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.6.. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania, odnajdywania różnic, klasyfikowania, analizy i .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu..

Sprawozdania z pracy.

Wprowadzić większą ilość lekcji koleżeńskich w celu doskonalenia metod i organizacji nauczania.. Starałyśmy się angażować rodziców w życie przedszkola poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek, uroczystości, spotkań, udział w Przeglądach Taneczno- wokalnych, Przeglądzie Teatrzyków .Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Praca dydaktyczno - wychowawcza w grupie 3,4-latków w drugim półroczu prowadzona była zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programem wychowania przedszkolnego ., programami profilaktycznymi i autorskimi do zajęć dodatkowych a także .SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docx1 ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Gr I 2,5;3;4 latki Wychowawcy grupy: mgr Monika Buziak - HalberdaStrona głowna / Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ za I półrocze 2020/21 (skrót) GRUPA WIEKOWA 5-6 - latki ROK SZKOLNY 2020/21 NAUCZYCIELKI: mgr Magdalena Kołodziejczak, mgr Aneta Herkt WOŹNA: Magdalena Karwasz 1..

Wprowadzać do pracy dydaktycznej w szerszym zakresie wykorzystanie technik informatycznych.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.Sprawozdanie jest napisane zgodnie z planem rocznym naszej placówki.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 .. 9.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu..

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.

Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki" wydawnictwa Nowa Era.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Było to min.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJPodsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w roku szkolnym 2019/2020 w grupa dzieci "BIEDRONKI": Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w grupie 5-latków oparta była na programie wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki.. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary.. Dotyczy grupy dzieci 6-letnich uczęszczajacych do przedszkola 5 godzin dziennie..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa "Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.

Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Sprawozdania z pracy.. W GRUPIE I 2019/2020.. Liczba dzieci Dzieci 5 - letnie Dzieci 6 - letnie Dziewczynki 1 6 Chłopcy 1 13 Razem 2 19 21 2.Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/21 Grupa ,,Jeżyki" liczy 25 dzieci, z dominującą liczbą chłopców, jest ich bowiem aż 16.. Planować procesy dydaktyczne z uwzględnieniem wykorzystania w jak najszerszym zakresie pracy metodą projektu i pracy grupowej.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej za II semestr roku szkolnego 2012/2013 w grupie dzieci 3, 4-letnich.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Pobierz: podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 2018.pdf..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt