Działania na liczbach całkowitych klasa 6

Pobierz

( 6 klasa) 4 przykłady , a n a j czeka ;) 2010-11-19 13:58:40 Liczby dziesiętne * TESTY, ZADANIA INTERAKTYWNE.. ZADANIA KLASA III.. Liczba przeciwna do iloczynu jedenastu liczb ujemnych jest liczbą dodatnią.Karta pracy - liczby dodatnie i ujemne Karta pracy nr 1 - dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych Karta pracy nr 2 - dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych Karta pracy - odejmowanie liczb wymiernych Karta pracy - mnożenie i dzielenie liczb wymiernychLiczby dodatnie i ujemne 15 3 Liczby dodatnie i ujemne Dodawanie liczb całkowitych Oblicz.. Liczby na co dzień .Działania na liczbach ujemnych - Działania na liczbach - Działania na liczbach całkowitych - Działania na liczbach całkowitych - Działania na liczbach klasa 8.. Liczby całkowite.. 2012-04-19 19:45:40; działania na liczbach wymiernych 2008-09-24 19:49:10; Działania na liczbach całkowitych?. 2.2 Test Porównywanie liczb całkowitych.. Jeśli poprawnie rozwiążesz cztery kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. ZADANIA KLASA V.. Zawarte w tej pracy zestawy pełnią funkcjęćwiczeniowo-sprawdzającą.. LICZBA PRZECIWNA.. Figury, bryły.. Jeżeli wypiszemy kolejno liczby od 1 do 1000, to zauważmy, że łącząc liczby w pary, po jednej liczbie z każdego końca, otrzymujemy pary zawsze o tej samej sumie 1001 (np. 1000+1, 999+2 itd., aż do 500+501)..

Działania na liczbach całkowitych.

Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.testy dla klas 3, test z matematyki dla klasy 3 podstawowej, zadania z matematyki dla dzieci, zadania matematyczne szkoła podstawowa, testy dla klasy 4, zadania z matematyki dla klasy 3 szkoły podstawowej, testy dla klasy 3, zadania matematyczne dla klasy 5 szkoły podstawowej, zabawy matematyczne dla dzieci, zadania z matematyki klasa 3, testy dla 3 klasy podstawowej, testy dla klasy 1 .Działania na liczbach całkowitych klasa 6.. 1 .Testy matematyczne - działania na liczbach całkowitych.. DZIAŁANIA NA LICZBACH; .. w zakr.. Liczby dziesiętne * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA VI.. Działania pisemne.. Zadania zostały podzielone na 7 działów: • Liczby naturalne • Liczby .ułamki dziesiętne A F ułamki dziesiętne zad dom kl 6 liczby ujemne 2020 kl 6 liczby całkowite dodawanie i odejmowanie liczby na co dzień A Liczby na co dzień B graniastosłup A1, A2, A3, A6 ułamki-zwykłe ulamki-zwykle-i-dziesietne-dod-odejm ułamki-zwykłe-i-dziesiętne-mnoż-dziel Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych A1-A8 Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych A9- A14 ułamki .D..

Test - działania na liczbach całkowitych.

Zaznaczać liczby całkowite na osi liczbowej.. −9 Zadanie 8.. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. 2011-04-03 20:57:02; Miesiące.. $ (-40) \div (-10) = $Cztery działania na liczbach całkowitych zestawy ćwiczeń Wst ęp W ramach doskonalenia sprawności rachunkowych istotna jest właściwa organizacja seryjnego powtarzania pewnych czynności.. Oblicz.. Sprawdziany: Liczby całkowite (14 zadań) Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych (8 zadań) Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych (8 zadań) Liczby dodatnie i ujemne (14 zadań) Tematy: .. Faktycznie takich zadań tutaj w 6. klasie nie dawałem, bo w większości podręczników takie działy są w starszych .. Poziom A a) -3 + 6 b) -9 + (-2) c) 7 + (-5) d) -4 + (-1) e) 3 + (-3) f) -6 + (-6) g) -8 + 5 h) 2 + (-10) i) -1 + (-6)W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Liczba zespolonaliczba należąca do zbioru gdzie jest częścią .Napisz pięć liczb całkowitych mniejszych od (-5): Na osi liczbowej zaznacz liczby o wartości bezwzględnej równej 6: W miejsce kropek wstaw odpowiedni znak: <, >, = :Działania na liczbach całkowitych - klasa 5Wykonaj działania na liczbach całkowitych: ?. Proste, odcinki, kąty.. Mnożyć i dzielić .SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V.. ZADANIA KLASA VI.. Liczby przystające modulo mliczby całkowite takie, że ich różnica jest podzielna przez liczbę naturalną dodatnią Oznaczamy Zamknij..

Dodawanie liczb całkowitych A.

Każdy uczeń dostaje swój zestaw i pracując sam lub w parach, zamieszcza naPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O LICZBACH CAŁKOWITYCH KL. 6 - GRA BINGO Zasady gry: 1.. Dodawać i odejmować liczby całkowite.. Oblicz:Lp.. Uczeń potrafi: Numer zadania.. Następnie uczeń wybiera spośród liczb całkowitych z zakresu od -16 do 16 dziewięć różnych liczb i wpisuje je w pola swojego kwadratu.Działania na liczbach ujemnych .. Wytnij i ułóż odpowiedniej kolejności.Wklej do zeszytu i odczytaj hasło .. Działania na liczbach całkowitych.. Iloczyn kolejnych dwudziestu liczb całkowitych, z których najmniejszą jest - 10, jest liczbą dodatnią.. Suma liczb −4 i −5 jest równa: A. Iloczyn liczb (- 300) i (- 50) jest mniejszy niż iloczyn liczb 300 i 50.. ZADANIA KLASA IV.. Sprawdzian dla klasy 6 zawiera zadania z zakresu: Działania na liczbach ujemnych; Wykorzystanie liczb ujemnych w zadaniach tekstowych; Rozstrzyganie, czy dany wynik jest dodatni czy ujemny Liczby całkowite - Klasa 6.. Zadanie 1/20 .. Zadanie 7.. Zad 2 Oblicz: a) ( 2) + ( 6) = e ) 17 54 = b) ( 3) + 4 = f ) 54 a)17 = .III.. Liczby naturalne i ułamki.. Każdy uczeń przygotowuje wcześniej kwadrat i dzieli go na 9 jednakowych pól.. B.Liczby całkowite - Sprawdzian - Klasa 6.. Figury na płaszczyźnie.. Pamiętaj, że istnieją dwa działania oznaczone znakiem minus (na kalkulatorze i w większości podręczników oznaczone są zazwyczaj długim i krótkim myślnikiem).ZADANIA POWTÓRZENIOWE DLA KLASY VI..

Działania na liczbach całkowitych, w tym rachunki pamięciowe.

Title: domino-kl 7 Author: S awomir Kilian Created Date: 5/10/2019 10:45:15 AM .Klasówka 1 (klasa VI) - działania na liczbach całkowitych Wysłany przez Joanna Palińska | | AKTUALNOŚCI , Sprawdziany | 0 | Przykładowe zadania przygotowujące do klasówki nr 1 - klasa VIIloraz liczby (- 1000) i liczby do niej przeciwnej jest liczbą ujemną.. Działania na liczbach - część 2 , Klasa 6 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 .2.1 Klasówka Liczby ujemne w praktycznych przykładach.. 12, Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej, Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej, Parzysta, nieparzysta, Działania na liczbach, Poznajemy liczby rzymskie .. Odejmowanie liczb ujemnych w zakresie 100, Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych .Liczba całkowitaliczba należąca do zbioru Zamknij.. SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY.. Mogą być wykorzystane przez nauczyciela jako sprawdziany albo służyć uczniom do samodzielnego powtórzenia wiadomości z danego działu.. 2.2 Klasówka Porównywanie liczb całkowitych.. Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-14.. Oś liczbowaprosta, na której zaznaczone są dwa punkty: punkt jednostkowy i punkt zerowy dzielący oś na dwie półproste.Zamknij.. Działania na liczbach całkowitych, w tym rachunki pamięciowe.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. Wartość bezwzględna.. Poniższe przykłady pokazują własności działań na liczbach całkowitych.. Opracowane zadania sprawdzają umiejętności uczniów klasy VI szkoły podstawowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt