Zdania pojedyncze i złożone karty pracy

Pobierz

Napisz w nawiasie z ilu zdań składowych składa się zdanie złożone.. Klasa 3 język polski.. Prawda czy fałsz.. A teraz przechodzimy do zadań.. Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np.Odyseusz myślał*, że za kilka tygodni* wróci do domu.. Przypomnij sobie, co już wiesz o zdaniu złożonym - patrz notatka w zeszycie z poprzedniej lekcji.. a. Matylda ma wolny czas.. Część mowy.. 3 - ustalamy kolejność wydarzeń i rozwiązujemy szyfr, odróżniamy zdania od równoważników zdań.. W trakcie pracy możesz korzystać z podręcznika, zeszytu ćwiczeń itp. 2.Zdanie pojedyncze i zdanie złożone.. Wypowiedzenie - to grupa logicznie powiązanych wyrazów (zdanie, równoważnik zdania), która przekazuje zrozumiałą informację.. W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile .zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne TAK MA WYGLĄDAĆ ANALIZA ZDANIA ZŁOŻONEGO WSPÓŁRZĘDNIE ( WSZYSTKIE KROKI) 2.. Wiesz już, że każde zdanie zawiera orzeczenie.Zdanie pojedyncze to zdanie, które zawiera jedno orzeczenie, np.Prometeusz stworzył człowieka.. Kiedy Matylda ma wolny czas, chodzi do fokarium, gdzie przygląda się zabawom młodych fok.. Metody pracy: - pogadanka heurystyczna, - rozwiązywanie krzyżówki oraz testu wyboru, - zajęcia praktyczne.Temat: Zdanie złożone podrzędnie - ćwiczenia utrwalające.. Karta pracy ( można wydrukować) Części mowy a części zdania..

Zdania pojedyncze i złożone dla klasy 3.

Pracę podpisz imieniem i pierwszą literą nazwiska.. Teatr, mnożymy w zakresie 100, kultura japońska, teatr czy kino, zdania złożone, pisownia wyrazów z ó i u, wiosna, czytanie ze zrozumieniem, malarstwo, dodajemy i odejmujemy pisemnie w zakresie 1000, miasta i województwa,kolorowanka wielkanocna,przepis na babkę.ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE - KARTA PRACY (kl. 6) Podkreśl orzeczenia.. WYPOWIEDZENIE, ZDANIE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA.. 6. łączy rzeczownik z czasownikiem w określonej liczbie, 4 p.. Klasa 3 Polski.. Marzec.. Formy pracy: - indywidualna, - praca w grupach.. Kreską pionową oddziel zdania składowe i je ponumeruj.. Na święta zawsze przyjeżdża do nas rodzina, która przywozi nam dużo prezentów.. (Dla chętnych) Przekształć podane zdania na pojedyncze i dokonaj ich rozbioru: 9.. Narysuj przy drugiej części zdania taki sam symbol, jak ten, który widzisz przy części pierwszej.zdanie pojedyncze, zdanie złożone i równoważnik zdania - Zdanie pojedyncze i złożone - Zdanie pojedyncze.. Wypowiedzeniem może być również pojedynczy wyraz .- wskazuje w zdaniu związek główny, grupę podmiotu i orzeczenia; - sporządza wykres zdania; - nazywa poszczególne części zdania; - zadaje pytania o każdą część zdania.. Określeniem tej części mowy jest zazwyczaj.ZDANIA POJEDYNCZE, ZDANIA ZŁOŻONE, CZĘŚCI ZDANIA, CZĘŚCI MOWY Ilustracje do kart pracy, źródło: Internet..

Zdania złożone do złożenia.

Zdecyduj, które początki i końce zdań do siebie pasują.. 7. układa zdania z rozsypanki wyrazowej, przepisuje tekst drukowany, starannie i bezbłędnie przepisuje tekst, stosując wielką literę na.. W wypowiedzeniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, np.. Przeczytaj lub posłuchaj fragmentów zdań.. Wykres zdania.. Przedstaw je graficznie.. Rodzaje podmiotu.. Po zamknięciu karty pracy nr 6 sprawdzian wiadomości.Karty pracy dla kl. 3. początku i kropkę na końcu.. Zdanie .. Napisałem dyktando na podstawie utworu "Niekończąca się historia", s. 182.. (karta pracy to tabela, poszczególne części:przykłady zdań-tu wpisujemy po trzy zdania do każdego podpunktu a/b/c/d, spójniki-tu wpisujemy spójniki za pomocą których połączyliśmy zdania pojedyncze w złożone oraz dopisujemy inne im odpowiadające, rodzaj zdań współrzędnych,wykres) a) Zdaniem pojedynczym odpowiadasz mamie .Składnia zdania pojedynczego - utrwalenie wiadomości Karta pracy Imię i nazwisko klasa dataPodziel zdania złożone na zdania pojedyncze (oddziel zdania pionową kreską)..

Zdania wielokrotnie złożone.

CELE LEKCJI: Odróżniam zdanie pojedyncze od złożonego.. Główne części zdania.. Pisanie z przyjemnością - Plan wydarzeń.. Przepiszcie do zeszytu podane niżej zdania i zanalizujcie je tak, jak pokazałam, nie pomijając żadnego kroku.. Rozpoznaję zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.. Sprawdzam moją wiedzę na temat pisowni wyrazów z "h" i "ch".. Dostał piątkę ze sprawdzianu, ‖ale nie cieszył się z tego faktu.. Przygląda się zabawom młodych fok.. W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, z których zostało utworzone zdanie złożone, np.(1)Odyseusz myślał*, (2)że za kilka tygodni .Plik zdania pojedyncze i złożone klasa 3 karty pracy.pdf na koncie użytkownika rezzha • Data dodania: 20 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zdanie do zdania .. N. przypina na tablicę kartki z napisami: "zdania pojedyncze" oraz "zdania złożone".. wg Marzena136.. 6 - przekształcamy podane zdania twierdzące w przeczące, tworzymy równoważniki zdań.. - Zdanie pojedyncze.Zdanie pojedyncze to takie,które posiada tylko jedno orzeczenie,czyli czasownik,a zdanie złożone posiada przynajmniej dwa.Zdania złożone dzielimy na złożone podrzędnie i współrzędnie.wskazuje czasownik w zdaniu, rozumie znaczenie słowa podkreśl; 4 p. Narysuj wykresy zdań..

Zdania złożone.

Zdanie pojedyncze rozwinięte to, takie wypowiedzenie, które oprócz podmiotu i orzeczenia, posiada również inne części zdania w swych strukturach (przydawka, dopełnienie, okolicznik).. b. Chodzi do fokarium.. Wykonaj ją w "WORDZIE" czcionka 12 p.Karta pracy - kl. V Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu Piątoklasistko, Piątoklasisto Nie drukuj karty pracy, zadania obowiązkowe zapisz w zeszycie!. Występuje.. Podkreśl czasowniki zieloną kredką.zdania pojedyncze i złożone Odkryj karty.. Dzieci podają przykłady obu rodzajów zdań i zapisują je na odpowiedniej kartce, którą doczepiają w odpowiednie miejsce tablicy.. wg Agib.Karta pracy nr 2 "Zdanie złożone" klasa 8B Droga Uczennico, drogi Uczniu, przeczytaj uważnie zadania i wykonaj je zgodnie z poleceniami.. Przykład.. /06.04.20 Na poprawę nastroju - motto na dzisiaj: Motto też jest zdaniem złożonym podrzędnie !. wg Apawlikowska.. Cel: Utrwalanie wymowy głosek szeregu szumiącego w zdaniach złożonych.. 4 p.KARTA PRACY DO LEKCJI Z DNI 7 - 8 MAJA 2020 r. WYKONUJ ZADANIA SAMODZIELNIE, ODPOWIEDZI ODEŚLIJ NAJPÓŹNIEJ DO 15 MAJA 2020 r. Zadanie 1.. - Wskaż zdanie pojedyncze.. Karta pracy 3/2 (poz.W zdaniach pojedynczych występuje tylko jeden czasownik, a w zdaniach złożonych - dwa czasowniki lub więcej.. Nazwij poniższe zdania (zdanie złożone współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe lub zdanie złożone podrzędnie).. Najlepiej zaraz pod zdaniem zrobić jego wykres i nazwać rodzaj zdania.Zdanie pojedyncze.. 1 2łączymy dwa zdania w jedno, używając np. odpowiedniego spójnika.. Ja lubię chodzić na pasterkę i śpiewać na niej kolędy bardzo głośno.. 3 Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte - określenia w zdaniu.. Nazwij typ zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt