Interpretacja wyników krwi cholesterol

Pobierz

Witam Chciałam prosić o interpretacje wyników badań mężą.Oto one: bilirubina całkowita:2,30 ;płytki krwi 123 tyś, neutrofile 2,30; PDW 18 :P-LCR 46, cholesterol całkowity 238,80.Pozostałe wyniki są w normie.We krwi oznaczany jest cholesterol całkowity, na który składa się cholesterol HDL i cholesterol LDL.. Podstawowymi wskazaniami do wykonania badania są: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze,Podpowiadamy, jak odczytać wyniki badań morfologii krwi, cholesterolu i prób wątrobowych.. Są to ogólne normy przyjęte dla dorosłej, zdrowej osoby.Na podstawie raportu z Harvard Medical School możemy przyjąć następująco: Stosunek poziomu cholesterolu do HDL.. Podwyższony cholesterol HDL jest korzystny, ponieważ im więcej cholesterolu HDL w organizmie, tym lepiej.Interpretacja wyników badania krwi i cholesterolu Witam ,bardzo proszę o interpretację wyników , które mnie bardzo niepokoją.. Ich nadmiar znacznie podnosi ryzyko zawału serca.. Morfologia krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym , które pozwala na ilościową i jakościową ocenę elementów morfotycznych krwi - erytrocytów (krwinek czerwonych), leukocytów (krwinek białych) oraz trombocytów (płytek krwi).Mocno podniesiony wynik świadczy najczęściej o istniejącej infekcji, ale także może pozwolić wcześnie wykryć białaczkę.. Bardzo istotne w stawianiu diagnozy będzie także poinformowanie lekarza o chorobach współistniejących, przyjmowanych lekach, a także stylu życia .Jak zinterpretować wyniki badań krwi na poziom cholesterolu i trójglicerydów?.

Interpretacja wyników krwi a cholesterol.

Normy cholesterolu LDL: u osób bez choroby niedokrwiennej serca - do 115 mg/dl, u osób z chorobą niedokrwienną serca - poniżej 100 mg/dl.. Do niedawna w lipidogramie krwi oznaczane były następujące parametry: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, trójglicerydy, cholesterol LDL obliczany na podstawie specjalnego wzoru, w oparciu o wyniki pozostałych parametrów lipidogramu.Interpretacja wyników krwi a cholesterol Zaloguj się, aby obserwować tę zawartość .. Taki rezultat uzyskany w badaniach krwi powinien skłonić do skorygowania stylu życia w taki sposób, by zmniejszyć stężenie tłuszczów w organizmie.Trójglicerydy to kwasy tłuszczowe, które są jednym z głównych materiałów energetycznych dla organizmu.. Nie do końca jest to prawdą - stężenie cholesterolu we krwi powinno być niskie, ale jednocześnie nie może spaść poniżej normy.Dla cholesterolu całkowitego, LDL i HDL mnożymy x 38,67, czyli np. 4,5 [mmol/l] x 38,67 = 174 [mg/dl] Dla trójglicerydów mnożymy x 88,57, czyli np. 1,2 [mmol/l] x 88,57 = 106 [mg/dl] Szczegółowe informacje o cholesterolu i trójglicerydach, opis innych czynników chorób sercowo naczyniowych można znaleźć w tym artykule..

Jakie są prawidłowe wyniki badań cholesterolu?

Zaznacz .Interpretacja wyników: podwyższone trójglicerydy, wysokie i niskie Podwyższone trójglicerydy mieszczą się w zakresie od 150 do 199 mg/dl.. Nie potrafisz odczytać lipidogramu?. Kobiety: 4,5 i mężczyźni: 5 - ryzyko chorób serca średnie.Lipidogram (cholesterol i trójglicerydy) - norma, interpretacja wyników badań.. Obserwujący 0.. Morfologia sprawdza poziom m.in. hemoglobiny, erytrocytów, leukocytów, monocytów, MCV, MCH, OB.. Zaleca się, aby 3 tygodnie przed wykonaniem badania stosować dietę taką jak zawsze, bez zmiany nawyków żywieniowych (np. objadanie się).Cholesterol całkowity: poniżej 190 mg/dl lub 5,0 mmol/l; LDL: poniżej 115 mg/dl lub 3,0 mmol/l; HDL u mężczyzny: powyżej 40 mg/dl lub 1,0 mmol/l; HDL u kobiety: powyżej 45 mg/dl lub 1,2 mmol/l; Triglicerydy: poniżej 150 mg/dl lub 1,7 mmol/l; Pacjent z grupy ryzyka: Cholesterol całkowity: poniżej 175 mg/dl lub 4,5 mmol/lInterpretacja wyniku badania krwi i poziomu cholesterolu.. Kobiety: 3,8 i mężczyźni: 4 - ryzyko chorób serca niskie.. Mówimy, co oznaczają.. Przez izulam, 9 Styczeń 2010 w Kardiologia.. Dodatkowo na podstawie lipidogramu wykonywane są współczynniki aterogenności: indeks Castelliego, indeks API i inne.. Co oznaczają poszczególne parametry?Interpretacja wyników badań krwi powinna być przeprowadzana w oparciu o zmienność biologiczną, czyli osobnicze cech pacjenta takie jak wiek, płeć, rasa, czy stan fizjologiczny..

Uwagi: badanie stężenia cholesterolu LDL wymaga specjalnego przygotowania.

alat: 5-40 U/l.Cholesterol HDL a normy Wyniki badania cholesterolu HDL analizuje się zależnie od płci: prawidłowy poziom HDL u kobiet: minimum 50 mg/d, prawidłowy poziom HDL u mężczyzn: minimum 40 mg/dl.. hct-42,2; rbc-4,7; hgb-14,1, wbc -5,5, mcv -90, mchc -30,1,rdw-cv -12,4 , plt -211, mpv-8,4, neutr 3,67 (66,5%), LYMPH-1,29 (NORMA OD 1-4,50) WARTOŚĆ PROCENTOWA 23,3 ( NORMA 24-45%), mono -043(7,7%), eo-0,13(2,4%), baso -0,01(0,1%) .Dokonywana w ramach konsultacji z lekarzem analizującym lipidogram interpretacja wyników powinna obejmować szereg zmiennych dotyczących indywidualnego pacjenta - jego stan zdrowia, wyniki innych badań, historię chorób układu krążenia w rodzinie, styl życia, przyjmowane leki.Natomiast problem hiperlipidemii, czyli zbyt niskiego cholesterolu, jest traktowany po macoszemu.. Najbardziej wiarygodny wynik uzyskujemy, wykonując je na czczo, czyli po co najmniej 8-10 godzinach od ostatniego spożytego posiłku.Lipidogram to badanie polegające na analizie wyników badania poziomu cholesterolu we krwi, frakcji cholesterolu LDL i HDL oraz poziomu triglicerydów.. Te informacje są istotne, bo czasem jego ogólny poziom jest prawidłowy, ale towarzyszy mu zbyt wysoki LDL, co może stanowić ryzyko rozwoju .Morfologia krwi: interpretacja wyników badań - 22 parametry (normy i opis) Morfologia to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, które warto wykonywać raz w roku..

Na pierwszy rzut oka odczytywanie wyników badań krwi może wydawać się bardzo skomplikowane.

Lipidogram odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu.Lipidogram (profil lipidowy) to badanie krwi, które poddaje ocenie: stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie cholesterolu LDL, stężenie cholesterolu HDL, stężenie triglicerydów.. Kobiety: poniżej 3,3 i mężczyźni: poniżej 3,4 - ryzyko chorób serca bardzo niskie.. Lipidogram to badanie laboratoryjne, które określa poziom gospodarki tłuszczowej w organizmie w oparciu o cztery parametry: cholesterol całkowity, frakcje HDL (tzw. dobry cholesterol) i LDL (tzw. zły cholesterol) oraz triglicerydy.cholesterol całkowity: 138-200 mg/dl (3,6-5,2 mmol/l); wartości graniczne - 200-250 mg/dl (5,2-6,5 mmol/l), wartości nieprawidłowe - powyżej 250 mg/dl (> 6,5 mmol/l) LDL: poniżej 135 mg/dl (3,5 mmol/l); wartości graniczne - 135-155 mg/dl (3,5-4,0 mmol/l); wartości nieprawidłowe - powyżej 155 mg/dl (4,0 mmol/l)Cholesterol całkowity norma: ≥150-200 [mg/dl] poziom podwyższony: >200-250 [mg/dl] poziom znacznie podwyższony: >250 [mg/dl] Cholesterol LDL ("zły cholesterol") norma: <135 [mg/dl] poziom podwyższony: ≥135-155 [mg/dl] poziom znacznie podwyższony: >155 [mg/dl] Cholesterol HDL ("dobry cholesterol") norma u kobiet: ≥40-80 [mg/dl]Czas oczekiwania na wynik LDL: 1 dzień.. Dzięki wykonaniu lipidogramu dowiemy się, jaki jest ogólny poziom cholesterolu we krwi, oraz, co bardzo istotne, poziom frakcji "dobrego" cholesterolu o wysokiej (HDL) i "złego" o niskiej gęstości (LDL).. Sprawdź, jakie są normy dla trójglicerydów w badaniu biochemicznym i czym grozi podwyższony poziom trójglicerydów we krwi .prawidłowa liczba płytek krwi (PLT) w 1 µL krwi wynosi od 150 000 do 450 000, natomiast dla oznaczenia %PDW, czyli podawanego w procentach za normę przyjmuje się wartość od 40 do 60%, co przekłada się na wartości w granicach 6,1 do 11 fL w przypadku podawania wyniku oznaczenia w liczbach bezwzględnych.Morfologia krwi a interpretacja wyników Czym jest morfologia krwi?. izulam 0 izulam 0 Members; 0 0 .Jeżeli chodzi o cholesterol, badanie polega na pobraniu próbki krwi żylnej.. Prawidłowe wyniki cholesterolu całkowitego są wówczas, gdy nie przewyższają 190-200 mg/dl, zły cholesterol (LDL) nie przekracza poziomu 116 mg/dl, trójglicerydy nie są wyższe niż 150 mg/dl, a dobry cholesterol (HDL) przewyższa 45 mg/dl.. Lipidogram jest wykonywany przez personel medyczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt