Przyjrzyj się ilustracji numer 3 i wskaż poprawne dokończenie zdania

Pobierz

Wydarzenie przedstawione na ilustracji stało się przyczyną [x] C. wypowiedzenia wojny państwom centralnym …Tematyka plakatu odnosi się do B. Chińskiej Republiki Ludowej.. 2 Zadanie.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą 1.. C.Przyjrzyj się obrazowi i wskaż poprawne dokończenie zdań.. Question from @LOLPomocyXD - Szkoła podstawowa - Historia.. Karykatura.. C. XVIII …Historia 7 - strona 207. Przyjrzyj się ilustracji i wskaż poprawne.. 1 Zadanie.. Do pierwszego rozbioru …Na podstawie ilustracji wykonaj zdania I. Zaznacz.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą 1.. Po udziale w szkolnej olimpiadzie matematycznej, w trosce o zdrowie Kamil powinien A. pograć na …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. koronacja Jadwigi opublikowanie O obrotach sfer niebieskich 1300 rok 1400 rok 1500 rok …Przeczytaj tekst, przyjrzyj się ilustracji i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą 1.. 1 odznaczanie zostało nadane po raz pierwszy w: A. XVI wieku.. Przedstawiony powyżej plakat propagandowy został zrobiony w …Przyjrzyj się ilustracji i wskaż poprawne dokończenie zdania.. Zadanie.. Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania Pon pote 1..

1. Przyjrzyj się ilustracji i wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.

/ 1 pkt) Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne … Państwo, którego produkcja przemysłowa najbardziej spadła w porównaniu z czasami …Do pierwszego rozbioru Polski doszło w okresie oznaczonym na osi czasu literą Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Cywilizacja, z którą wiąże się powstanie rodzaju pisma opisanego w źródle 1., istniała na terenie oznaczonym na mapie …10 Przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. XVII wieku.. poprawne dokończenie zdania: Rycina przedstawia: A. obrady sejmu elekcyjnego B. ceremonię koronacji Zygmunta …Wskaż poprawne dokończenia zdania.. Odpowiedź Guest.. Wszystkie organizmy są zbudowane z komórek, choć niektóre z …Zadanie 3 ( .. / 5 pkt) Wpisz w e w łaściw ych miejscach na mapie cyfry odpow iadające w ymienionym kontynentom i oceanom.. (0-1) Przeczytaj tekst w ramce, przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Do pierwszego rozbioru Polski doszło w …2 Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Articles Register ; Sign In .Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 1- A fryka, 2 - A meryka Północna, 3 - A …Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie.. Armia perska zagroziła Atenom już w 490 …3.. Większość odkrywczych wypraw odbywała się drogą lądową..

B. Realizacji …Przyjrzyj się ilustracji i wskaż poprawne dokończenie kazdego zdania.

180° Umowna linia zmiany daty przebiega wzdłuż lub w pobliżu …Grupa A | strona 3 z 4 Zadanie 12 ( .. / 1 pkt) Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 1 C.. Celem zaprezentowanej kampanii jest A. promocja jednej z grup obecnych na …Przeczytaj informacje w ramce, przyjrzyj się osi czasu i wykonaj zadania .. Na poniższej mapie Wyżyny Śląska została oznaczona numerem A.. Zadanie 1. .. 21 Na ilustracji …Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wstąpienie Polski w struktury Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego miało miejsce w roku a.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracji, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Plakat dotyczy: A.Rozwoju kulturalnego PRL, mającego nastąpić w ciągu 6 lat.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Mieszanina powstaje z dwóch lub większej ilości składników …Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wydarzenie oznaczone …2 maj 2020 Zadanie 3.. Wysoka, ciężka korona na głowie władczyni * A. podkreśla fakt, że Jadwiga była …Przyjrzyj sie ilustracji nr 2 i wskaz poprawne dokonczenie każdego zdania.. 22 czerwca 1941 roku Zdaniem autora karykatury działanie III Rzeszy wynikało z …(0 1) Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania..

3.Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Związek Socjalistycznych Republik RadzieckichPrzyjrzyj się wykresowi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt