Podaj nazwy systematyczne następujących związków ch3-ch2-ch2-ch2-cooh

Pobierz

Žród10: czerwiec 2012 (PR), zad.. Co powstanie w wyniku reakcji?. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Podaj wzory systematyczne alkoholi o podanych wzorach półstrukturalnych.a) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH b)CH3 - CH2 -CH-CH3 l OH c)CH3 -CH -CH3 … poniżej.. (2 pkt) Uzupełnij poniższe zdania dotyczące właściwości białek, wpisując w odpowiedniej formie gramatycznej określenia wybrane z poniższego zestawu.. Wiem Tagitsu ze częsc sie powtarza ale nie mogłem sie powstrzymac.Ustał wzór alkoholu - podaj jego nazwę wiedząc, że jest to alkohol trzeciorzędowy zawierający 4 atomy węgla pierwszorzędowego, 1 atom węgla.. Określ stopnie utlenienia węgla w cząsteczkach: CH4, CH3OH, HCHO, CH3CHO.. autor: Mawr » sob lut 11, 2006 21:07. b) 1,2 dichloroetan - (numeracja jest potrzebna) c) 1,2,3 trichloropropan.. 12 cze 14:11.. 2011-05-14 22:52:16; nie chce sie pokazac ch1 ch2 ch3 ch4 2010-12-30 10:37:58witam czy mógłby ktoś odpowiedzieć mi na poniższe zadania ?. Zaznacz grupę funkcyjną .. Określ stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce propenu oraz ile występuje wiązao σ i π. Narysuj wzory strukturalne uproszczone: a) Dwóch estrów i kwasu o wzorze C₃ H₆ 0₂ b) Wszystkich izomerycznych aldehydów , ketonów o wzorze C₄ H₈ O Nazwij te związki.1.. a) kwas .1.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Podaj nazwy systematyczne związków a) CH3-CH2-CH2-CH2-COOH b) CH3-CH(CH3pod spodem)- COOH c) CH3-CH(pod s…Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o podaj nazwy następujących związków: CH3-CH2-CH2-CH2-COOH CH3-CH2-CH- …1Wypisz wzory kwasów beztlenowych:HBr, H2SiO3, H3BO3, HI, HClO4, HCN, H2S, H3PO4 2 Dopasuj wzór sumaryczny substancji do jej nazwy: CaCl2 x 3 H2O Podaj wartościowość reszty kwasowej w woforosolach.1.CaHPO42.Ba(HSO3)23.Na2HASO3A) 3-etylopentan b) 1-bromo-2-metylopropan c) 1,1-dichloroetan d) 4-propyloheptan WĘGLOWODORY NASYCONE Podaj nazwy systematyczne następujących związków:Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ podaj nazwy systematyczne związków: a) CH3-(CH2)2-CH3b) CH3-CH(Cl)-CH(CH3)-CH2-CH3c) CH3-CH(Cl)-C(C2H5)2-CH2…11..

Które spośród tych związków wykazują izomerię cis/trans?

Mateusz: a) popraw wzor bo takiego związku na pewno nie ma b) kwas 4−metylo−2−pentanowy c) tez popraw bo takiego kwasu zwłaszcza dikarboksylowego to .Zadanie: 1 podaj wzory następujących związków a pentanol b 3 metylobutanal c 2 metylopropanal i 2 metylopropanol d 2 pentanon e 3 pentanon f Rozwiązanie: zad 1 a pentanol c5h11oh ch3 ch2 ch2 ch2 ch2 oh b 3 metylobutanal c4h9cho ch3 ch ch2 c o2.. CHPodaj nazwy systematyczne (IUPAC) związków: 3 CH 3 - C - CH 2 - CH 2 - CH 3 CH 3 - CH 2 - CH - COOH CH 3 - CH - C - CH 2 - CH 3 O NH 2 OH CH 3 3. Podaj wzory grupowe (półstrukturalne) alkoholi oraz określ ich rzędowośd: 2 -metylopentan 3 ol, 2-metylopropan-2-ol, 3-metylobutan-1-ol.. denaturacja, wysolenie, roztwór właściwy, roztwór koloidalny, zawiesina, polarne, niepolarne .H3C CH3 H2C CH2 HC 1 .. Przedstaw wzory strukturalne powstałych związków i podaj ich nazwy systematyczne.. Narysuj wzory tych stereoizomerów.Zad 1 Podaj nazwy systematyczne następujących związków ; a) CH2=C - CH - CH3 | | Cl CH3 Br | b) CH= C - C - CH - CH3 | CH3 c) CH=C - CH - CH2 | | Cl CH3 Br | d) CH2= C - CH - CH2 - CH3 | CH3 Zad 2 Oblicz masę cząsteczkową i zawartość procentową węgla oraz opisz reakcje spalania całkowitego alkenu, który zawiera .Metin2 wywala mnie z ch1 ch2 ch3 i ch4 2010-11-11 21:52:29; Podaj nazwy amin i określ ich rzędowość: 1. a) CH3-CH2-CH2-NH2 b) CH3-NH-CH2-CH2-CH3 2.Ułóż równanie reakcji otrzymania butano-2-aminy..

Przegląda 0 8 pkt - 28.3.2021 (11:15)Podaj nazwy systematyczne zwiQzków chemicznych o podanych wzorach.

:P Zrobiłem połowe, tylko Te mi Teraz zostały.. ^^ zad.1 Podaj wzory półstrukturalne następujących związków: a) 3-chloropentan b) 2-jodo-2-metylopropan c) 3-bromo-2,2-dimetylopentan ----- zad.2 Podaj nazwy systematyczne następujących związków: a) CH3-CH2-Br b) CH3-CH2-CH-CH3 │ CH3 c) CH3-CH-CH2-Br │ CH3 .1.Podaj wzory strukturalne następujących związków chemicznych: a) 2,3,5- tribromo-3-etylo- 2,4,4-trimetyloheptan b) 2,4-dibromo-1-chloro-3-etyloheptan c) 1,1,1,-tribromo-2,3-dichloro-3-metylobutan 2. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: Określ rzędowość atomów węgla w łańcuchu głównym.. Podaj nazwy systematyczne następujących związków organicznych: a)CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH b) CH2 = CH-CHCl-CH3 c) CH2Br - CHBr - CH2 - CH3 d) CH3COOH 12. a) Cyklobuten + HBr -> b) Etan + Br2 -> c) Acetylen + bromowodór -> d) But-2-yn + chlorowodór -> e) Chlorometan + KOH-> 13.. Przedstawicielem alkenów jest propen o wzorze grupowym: CH2 = CH - CH3.. Zapisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy .Zadanie: podaj nazwy systematyczne następujących węglowodorów Rozwiązanie: a 3 metylo pentan b but 1 en c but 2 yn d 3,3 dimetylobut 1 en e heks 2 en Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Zad 1 Podaj nazwy systematyczne następujących związków ; a) CH2=C - CH - CH3 | | Cl CH3 Br | b) CH= C - C - CH - CH3 | CH3 c) CH=C - CH - CH2 | | Cl CH3 Br | d) CH2= C - CH - CH2 - CH3 | CH3 Zad 2 Oblicz masę cząsteczkową i zawartość procentową węgla oraz opisz reakcje spalania całkowitego alkenu, który zawiera .2. Podaj wzory i nazwy systematyczne następujących substancji: Gliceryna, glicyna, glikol etylenowy,aceton, formaldehyd,nitrogliceryna, cukier trzcinowy, fenol..

(1 pkt) ... COOH CH2—SH Wskaž nazwy aminokwasów, z których jest zbudowana czQsteczka glutationu.

Glutation o wzorze: H H H2N - C - CH2 - CH2 - CO - NH - C - CO - NH - CH2 - COOH COOH CH2 - SH jest tripeptydem występującym w żywych komórkach.h2 n h2n ch cooh ch ch2 cooh h2n ch ch ch3 cooh oh n h cooh ch2 sh oh zadanie 35.. Nazwij związki o następujących wzorach strukturalnych a) CH3 | CH3 - CH2- CH2 - CH2 - CH3 - Brakuje tu wodorow dopisalam | | | 2-etylo-3-metylohept-2-yn CH3 CH2 CH3 | CH3 b) CH2 - CH3 | | C = Ch | | CH3 - CH - CH2 H | CH3 ten jest zle napisany nie ma tekiego czegos popraw to napisze Ci bo nie bardzo wiem o jaki chodzi.2) Napisz wzory strukturalne (półstrukturalne) następujących związków: a) 1,1,1- trichloroheksan b) 1,2 - dimetylobenzen c) 3-bromobut-1-yn a) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CCl3 b) zobacz w Wkipedii pod haslem: orto-ksylen c) CH≡C-CHBr-CH3 3) Podaj nazwy systematyczne związków.Podaj nazwy systematyczne następujących cykloalkanów (pomijając budowę przestrzenną): Zadanie 1.17 Narysuj wzory i podaj nazwy wszystkich izomerów strukturalnych cykloalka­ nów o wzorze sumarycznym C 6 H12.. 4.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. podaj wzory półstrukturalne i nazwy systematyczne związków oznaczonych literami A, B, D, E, c) oblicz ile gramów CaC2 należy użyć do otrzymania 10g związku D (wydajność poszczególnych etapówMATERIAŁY DYDAKTYCZNE CHEMIA cz.2..

2. Podaj nazwy systematyczne (IUPAC) związków: CH3 CH3 - C - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH - COOH O NH2 CH3 - CH - C - CH2 - CH3 OH CH3 3.

Nazwij związki o następujących wzorach strukturalnych a CH3 | CH3 - CH - CH - C - CH3 | | | CH3 CH2 CH3 | CH3 b H CH2 - CH3 | | C = C | | CH3 - CH - CH2 H | CH3 2.. Wzory w załączniku.Byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś mi pomógł jeszcze z tymi zadaniami 1.. Napisz reakcje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt