Przeczytaj tekst uzupelnij luki 1-5 w czacie obok

Pobierz

zgodnie z treścią tekstu.. Czego one Study Skills Czytanie (dwa teksty) .. Uzupelnij w e-mailu luki 4—6 zgodnie z treéciQ tekstów.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok .2 Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; DAM JAN .. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.W zadaniach 1—5, na podstawie informacji zawaftych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz .. zgodnie z trešciq tekstu.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. You know that I work for the SOS Africa .Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Arkusz próbnyPrzeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w czacie (9.1-9.3) zgodnie z treścią tekstu.. 24 września, 2018.. 2011-02-10 20:05:03 Uzupełnij zdania 1 - 5 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie .. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. zgodnie z trešciQ tekstu, Luki naleŽy uzupeånié w jezyku angielskim.. Uwaga!. Uzupełnij luki w czacie 10.1-10.3 zgodnie z treścią tekstu.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst.

Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.Przeczytaj poniższy tekst uzupełnij luki 1-5 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-5 na podstawie informacji zawartych w tekście.. O godzinie 9 podstawa, o 11 rozszerzenie.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talked Na podstawie: factmonster.com Zadanie 12.Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. zgodnie z treścią tekstu.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj .Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. zgodnie z treścią tekstu.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupelnij luki w zdaniach 9.1.—9.4.. Bezpieczne korzystanie z maszyn - Korowarka .Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3..

Tutaj znaPrzeczytaj tekst z recenzjami restauracji.

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Luki naležy uzupelnié w jezyku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych [email protected] tekst.. Proszę obejrzeć zdjęcie, a następnie odpowiedzieć na pytania.. Proszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.). przetłumacz go.. Uzupelnij luki w wypowiedzi na czacie (10.1.—10.3.). He's about thirty.EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.. Uwaga!. Luki naležy uzupelnié w jçzyku polskim.. Uzupelnij luki w zdaniach 9.1.—9.4.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1-10.3.. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookies .Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. JĘZYK ANGIELSKI - ROZSZERZENIE - ten przedmiot zaplanowano na piątek, 19 kwietnia.. Uzupełnij luki 1-6 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Luki należy uzupe Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język angielski.. przeczytaj tekst uzupelnij luki 1-5 wybierając wlasciwą z podanych odpowiedzi wpisz odpowiedną literę (a,b albo c) obok numeru każdej luki fisters the potatoes in very hot woterfor 20minutes until they are ..

Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.)

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-5 wybierając jedną z podanych możliwośći A,B i C tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst My favourite ¹. name is lon Covalescu.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 3.1.-3.4. zgodnie z treścią tekstu.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. Luki naleŽy : uzupelnié w jezyku polskim.. Grudzień 2019.. Przeczytaj ponižsze teksty i okrešl rodzaj každego z nich.. Uzupełnij luki w czacie (10.1.-10.3.). 27 sierpnia, 2018. .. Uzupelnij luki w tekście- angielski 2017-11-23 23:53:56; Najnowsze zadania Dodaj zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt