Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie notatka

Pobierz

Komunikacja werbalna i niewerbalna 2.. Asertywność 4.. Opublikowano: 15 czerwca 2020 09:21.. Proszę zapoznać się z częścią tematu w podręczniku str.141-145.. Jak rozmawiać z dorosłymi Temat jest przewidziany na dwie lekcje, dzisiaj zapoznaj się z materiałem z podręcznikaKomunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie NATALIA GÓRNIASZEK KLASA 8c KOMUNIKACJA Komunikacja to ważny element naszego funkcjonowania w grupie, ponieważ za jej pomocą wyrażamy swoje potrzeby opinie i poglądy.. a) nieodpowiednie okoliczności, b) nieodpowiedni lub nieprecyzyjny dobór słów, c) brak szacunku i zaufania, d) niejasne intencje rozmówcy, e) nastawienie do rozmówcy, f) nieumiejętność zbudowania atrakcyjnego komunikatu,Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Poziomy komunikowania się: - interpersonalne, - grupowe, - międzygrupowe, - instytucjonalne, - publiczne (wystąpienia), - masowe (np. telewizja).Pamiętaj, aby swoje uwagi przekazywać z troską o uczucia odbiorcy.. Co to jest strefa intymna, osobista, społeczna i publiczna?Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Negocjacje Asertywność Słowo "asertywność" w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych , , e dziennik lub Messenger Lekcja Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie..

Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Proszę zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 138Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Co to jest komunikacja niewerbalna?-jest to porozumiewanie się ze sobą bez użycia słów.. Utworzono: 13 maj 2020 .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Zastanów się nad odpowiedziami w " ćwiczeniach" i "sprawdź czy potrafisz ze strony" 145 Zrób krótką notatkę w zeszycie odnośnie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz asertywności.. szukaj.. Ponownie :Kartkówka 22. Podaj cechy obu rodzajów komunikacji, wyjaśnij, czym się różni komunikacja werbalna od niewerbalnej.. Pozdrawiam.. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.Co można o niej powiedzieć?. Co pomagało, a co poprzeszkadzało w działaniu?. Cele lekcji: Uczeń dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie).. Jednak gdy masz do przekazania krytyczną uwagę zrób to w "w cztery oczy", bez obecności świadków.Klasa 8.. Stefan WyszyńskiKomunikacja interpersonalna - pojęcie to można zdefiniować jako relację zachodzącą między co najmniej dwojgiem ludzi, polegającą na wzajemnej wymianie informacji..

...Temat : Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie c.d.

Zadanie domowe.. Jeśli wyrażasz pochwałę, możesz zrobić to w obecności innych osób.. Komunikacja interpersonalna czyli przyjazna, życzliwa i partnerska rozmowa , to wielka umiejętność, która często bywa przydatna w życiu codziennym, w nawiązywaniu nowych znajomości lub podtrzymywaniu przyjaźni.. Choroby cywilizacyjne 3.. Przeczytaj rozdział: Komunikacja werbalna i niewerbalna.. Zasady dobrej komunikacji 3.. Kształtuje relacje mi ędzy lud źmi.. Wskazanie barier i zakłóceń w procesie komunikacji międzyludzkiej, komunikacja niewerbalna .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Proszę przeczytać od strony 138 do 145.. Zapoznajcie się z informacjami na stronach 138-140.. Nie odsyłamy.. Menu strony.. Ciekawy temat na prezentacje.. Już pierwszy płacz noworodka jest jego komunikatem płynącym w świat, ku drugiej osobie ("interpersonalny" znaczy właśnie "między ludźmi"): "jestem tu", "zimno mi", "potrzebuję.". itp. To podstawowe narzędzie budowania i podtrzymywania relacji społecznych.Strona główna EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.. 2.Wyjaśnij pojecie negocjacji.. Odległość między rozmówcami.. W razie pytań proszę o kontakt przez pocztę elektroniczną.. Podkreślamy temat komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania..

EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.

Schemat komunikacji Najprostszy schemat komunikacji składa si ę z trzech elementów: nadawcy, odbiorcy i komunikatu To pomi ędzy tymi trzema elementamiKomunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie , Profilaktyka zdrowotna , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.. b) interpersonalna - najniższy poziom komunikowania społecznego; wymiana informacji pomiędzy 2 jednostkami.. Aby PiećZapiszcie w zeszycie temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Negocjacje 5. .. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.. Najczęstsze zakłócenia w komunikacji, str.140.. EDB- do przerobienia tematy:.. Zagadnienia - materiał nauczania: - komunikacja werbalna i niewerbalna, - elementy komunikacji niewerbalnej,Komunikacja interpersonalna Polega na słownym (werbalnym) lub bezsłownym (niewerbalnym) przesyłaniu informacji.. W podręczniku ten temat jest na stronie 138- 145 - czytamy tekst, wykonujemy wspólnie notatkę: 1.. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą..

Ponownie :Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między dwoma osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. - inaczej rozmowa lub komunikowanie się.. Termin ten został zapoczątkowany przez Claudea E. Shannona oraz Warrena Weavera , którzy w 1948 roku opracowali model przekazu sygnału .1.. Zdrowie jako wartość, zasady zdrowego stylu życia 2.. Krytyczna uwaga powinna być podszyta pozytywnymi intencjami.. Zastanów się nad odpowiedziami w " ćwiczeniach" i "sprawdź czy potrafisz ze strony" 145 Zrób krótką notatkę w zeszycie odnośnie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz asertywności.. ———— Komunikacja interpersonalna - ćwiczenia Ćwiczenie 3 "Noworodek w kąpieli" Cel.. Strona główna; Z życia szkoły; Szkoła Promująca Zdrowie; Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu" BAJKOWÓZ; Aktualności nietypowe; Szukaj.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie str. w podręczniku 141-144 (krótka notatka do zeszytu o asertywności i .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Proszę przeczytać od strony 138 do 145.. - elementy takiej komunikacji to: gesty, wygląd, spojrzenie, dotyk, mimika twarzy.Komunikacja werbalna to: komunikacja werbalna Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie, plik: kartkowka-22-komunikacja-interpersonalna-w-trosce-o-zdrowie.pdf (application/pdf) Żyję i działam bezpiecznieKomunikacja interpersonalna polega na wymianie informacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego.. Przeczytaj z podręcznika "Żyję i działam bezpiecznie" tekst na stronach 138 i 144Komunikacja: a) społeczna - proces porozumiewania się i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami.. Wymień zasady dobrej komunikacji.Komunikacja interpersonalna to zjawisko, które towarzyszy nam od początku życia.. Negocjacje.. Asertywność 2.. Dzieje się to w procesie komunikacji werbalnej (za pomocą słów) iTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie rodzajów oraz zasad dobrej komunikacji.. Zadanie domowe Przygotujcie notatkę: Jakie wyróżniamy rodzaje komunikacji?. Pozdrawiam M. SucharzewskiTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz 2.. Na komunikację interpersonalną składa się język mówiony, czyli słowa, ale także komunikacja niewerbalna, a więc pozycja ciała, gesty, mimika, ruchy oczu, dystans fizyczny, dźwięki parajęzykowe, kontakt wzrokowy czy dotyk.Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Ciekawy temat na prezentacje.. I to nie tylko rozmowa za pomocą słów, ale .EDUKAJA DLA EZPIE ZEŃSTWA Praca zadana dla uczniów klasy VIII - realizacja 08.06.2020r.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Z pomocą podręcznika i Internetu opracowujecie tematy i wykonujecie krótką notatkę do zeszytu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt