Tematy pracy licencjackiej zarządzanie finansami

Pobierz

dr inż. Piotr Figura.. ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz.. Wycena wybranych składników aktywów i pasywów.. dr hab. Beata Basińska, prof. PG.. Znaczenie dystrybucji w zarządzaniu logistycznym na przykładzie Firmy *** Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników.Zarządzanie finansami samorządu gminy na podstawie gminy XYZ - Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.. W rozdziale omówiono strukturę organizacyjną i kompetencje władz gminy.Zarządzanie 76.. Najlepiej wybrać na temat swojej pracy licencjackiej zagadnienie praktyczne.. Rachunkowość banku, domu maklerskiego, funduszu inwestycyjnego.Finanse.. - Nadzór nad systemem finansowym.. Rachunkowość pojedynczych podmiotów gospodarczych.. Logistyka r.a.. Temat pracy dyplomowej nie powinien być nigdy dziełem przypadku.Przykładowe tematy prac z zarządzania.. - Restrukturyzacja i likwidacja instytucji finansowych.. - Stabilność finansowa i kryzys finansowe.. Analiza sytuacji finansowej danej spółki giełdowej.. - Polityka makroostrożnościowa i ryzyko systemowe.. Finanse i Rachunkowość r.a.. Pozytywne zarządzanie organizacjami: uczenie się, motywowanie i thriving.. Analiza sprawozdań finansowych banku lub innego podmiotu.. Analiza finansowa przedsiębiorstw.. Samorealizacja pracowników w firmach - szanse i zagrożenia.Propozycje tematów prac dyplomowych..

Prace licencjackie zarządzanie- przykładowe tematy.

Analiza zagrożenia upadłością przedsiębiorstw.. Motywowanie finansowe i jego specyfikacja w branży TSL na przykładnie Firmy *** Trzeci filar w systemie zabezpieczenia emerytalnego.. Szczegółowe tematy prac zostaną określone po rozpoznaniu koncepcji własnych Autora - aby móc pisać pracę o tym, co inspiruje, co sprawia radość, co jest przedmiotem zainteresowań Autora (oczywiście związanych z kierunkiem studiów - zarządzanie .Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat Lp.. Analiza płynności, sprawności działania, rentowności i wspomagania finansowego przedsiębiorstw.Poniżej prezentujemy wiele ciekawych motywów przewodnich na prace licencjackie z zakresu Rachunkowości.. Znaczniki pracy: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie spedycyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Spedpol Sp.. Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw.. Ocena korzyści i kosztów przystąpienia do strefy euro dr Anna Rytko KPEFPiM finanse 77.. Zarządzanie stresem zawodowym: wypalenie zawodowe, balans praca - dom.Tematy prac licencjackich z zarządzania są bardzo zróżnicowane.. - Gwarantowanie depozytów.Praca dyplomowa z kierunku ZZL.. W poniższym artykule przedstawimy przykładową tematykę tego typu prac oraz wskażemy czym się kierować podczas wyboru zagadnienia na swoją pracę dyplomową..

Spotkania z zarządzaniem.

Faktoring jako instrument zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie.. Analiza zastosowania faktoringu w.. Poza tym podpowiemy, jak wybrać najlepsze zagadnienie na tego typu pracę dyplomową.Szanowni Studenci II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia r.a.. Bankowość elektroniczna - szanse, zagrożenia, perspektywy.pracy w charakterze menedżerów, konsultantów i kierowników (doradztwo personalne, auditing, handel zagraniczny, badania rynku, doradztwo inwestycyjne, itp.).. Konsultacje i rozkład zajęć.. ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz.. Tytuł / stopień naukowy Imię promotora Nazwisko promotora Katedra Temat pracy dyplomowej 1. dr inż. Jakub Bis KEiZG Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia na przykładzie wybranego powiatu 2 .Prace magisterskie na temat tematy pracy licencjackiej finanse i rachunkowość Wyszukaj tematy o tematy pracy licencjackiej finanse i rachunkowość Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe wzory oraz przykłady.dr Magdalena Kozińska .. Sposoby poprawiania zapisów księgowych.. Praca składa się z trzech rozdziałów.. Realizacja i ocena funduszy unijnych w danym regionie dr Anna Rytko KPEFPiM finanse 78.. Pierwszy charakteryzuje gminę, wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej działalności..

Przykładowe tematy prac licencjackich z Rachunkowości i Finansów.

Rozwój ubezpieczeń majątkowychTematy prac licencjackich z Zarządzania dotyczą rozmaitych kwestii związanych z podejmowaniem decyzji w biznesie.. Oznacza to, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat.Nr prac: Tematy prac: Liczba stron: Cena: 27-01: Rola Zakładów Azotowych w rozwoju regionu puławskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską : 68: 200 zł: 27-02: Zasady i procedury tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce rynkowej na przykładzie Jadar PTE: 176: 300 zł: 27-031. procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach 2. planowanie w obszarze funkcji personalnej 3. motywacja pracowników 4. dobór i ocena 5. rozwój na miarę XXI wieku 6. nowoczesne narzędzia zwalniania pracowników 7. zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć 8. modele zarządzania zasobami ludzkimi 9.Instrumenty finansowe kapitałowe i dłużne oraz pochodne.. W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Dziekanacie Wydziału.. Ocena kondycji finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.Dyplomowanie - Wydział Zarządzania • UTP w Bydgoszczy..

Przykładowe tematy licencjatów z Rachunkowości.

Analiza i ocena działalności inwestycyjnej wybranej spółki giełdowej.Bardzo trudne tematy prac licencjackich z finansów i rachunkowości 1.. Dodana do serwisu 30 kwietnia 2021. by pracedyplomowe.Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać uwzględnione w pracy to: rynek finansowy w gospodarce, transakcje na rynku finansowym i ich rodzaje, wykorzystanie globalnej sieci w transakcjach realizowanych na rynku kapitałowym, pojęcie i rodzaje wymiany w handlu elektronicznym, znaczenie Internetu dla gospodarki, perspektywy rozwoju handlu elektronicznego.Wzór Karty pracy dyplomowej - pobierz - doc pdf Szanowni Studenci, Informujemy, że Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. pozytywnie zaopiniowała tematy prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: Finanse i Rachunkowość , Marketing i Komunikacja Rynkowa oraz Zarządzanie .Przykładowe tematy prac licencjackich .. Celem pracy jest przedstawienie wydatków jednostki samorządu terytorialnego.. Biblioteka UTP.Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, bądź których temat nie został zatwierdzony proszone są o kontakt z promotorem.. 12-02-2020 r. , red. Bogusław Bembenek.. założenia własnej działalności gospodarczej.. Analiza audytu.. - Sieć bezpieczeństwa finansowego.. Tematyka prac licencjackich związana jest z problematyką stanowiącą zakres realizowanej dydaktyki, która skupia się przede wszystkim na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i finansowych w warunkach ryzyka.. Internacjonalizacja waluty kraju emerging market na przykładzie waluty Chin (Renminbi).Prace licencjackie finanse - przykładowe tematy.. Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych.. - PraceDyplomowe.edu.pl.Tematyka prac dyplomowych.. Dzięki takiemu podejściu, jest szansa na to, że praca licencjacka przyda się nam w karierze.. Zarządzanie aktywami i pasywami firmy.. Zarządzanie r.a.. Ustalanie wyniku finansowego w sposób porównawczy.Spis tabel i rysunków 70.. Jeśli masz problem ze swoją pracą dyplomową, to zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy.Tematy prac magisterskich z Zarządzania dotyczą naturalnie różnych posunięć kadry zarządczej.. Tematyka prac dyplomowych.. - Bankowość centralna i polityka pieniężna.. poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Radę Wydziału.. W tym tekście przedstawimy wiele, ciekawych przykładów na takie teksty naukowe.. Rozwój ubezpieczeń na życie dr Agnieszka Parlińska KPEFPiM Finanse i Rachunkowość 79..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt