Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka polskiego klasa 6

Pobierz

Nauczyłam obsługi programów wspomagających proces uczenia się i samoorganizacji, np. Mindmapy, Trello, czy skutecznej powtórki materiału - Wordle.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z trojga nauczycieli języka polskiego, wybranych ze szkół biorących udział w konkursie.. Przewidziany jest do realizacji w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .Klasa Liczba godzin zaplanowanych Liczba godzin zrealizowanych Przyczyna nie prowadzenia zajęć 2.. Myszków.. za okres od 04.01.2010r.. Żabiny .. Zbiórkę zorganizowano o godzinie 8.30 na placu przed szkołą.Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego "Teatr a literatura" realizowanego przez BP CEN w Białymstoku;Teczka z kartami pracy przeznaczona jest do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4..

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.

Prowadzenia zajęć z języka polskiego z wykorzystaniem programów komputerowych W ramach lekcji języka polskiego zapoznawałam uczniów z programami komputerowymi wspierającymi edukację.. prowadzonych przez Beatę Zając.. Realizowane w ramach projektu ,,pokonajmy bariery" Beata Łaś-Zawadzka Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania tekstów ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. 4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.. "Zawsze można liczyć na pomoc" dla klas IV-VI szkoły podstawowej realizowany w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu "Dobry start kluczem do przyszłości" "Non scholae, sed vitae discimus"-Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Szkoła Podstawowa w Bogucicach 2009 Opracowała Magdalena Kołodziej nauczyciel języka polskiego i historii w klasach IV-VI I.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać..

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

By prowadzić edukację .Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V I.. 2.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Cele koła wyrównawczego:Po analizie opinii, zapoznaniu się z odpowiednią literaturą przedmiotu oraz na podstawie własnych obserwacji z lekcji stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.Sprawdzian wiadomości dla klasy IV z rozdziału III "O sobie, o nas" Anna Grzesica.. Created Date: 12/11/2008 8:24:00 AM Other titles: Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klProwadzenie zajęć wyrównawczych w ramach KN- doskonalenie umiejętności, które są słabą stroną uczniów oraz wzmacnianie już zdobytych wcześniej umiejętności.. do 30.06.2011r.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?.

Łącznie przeprowadzono 25 godzin zajęć.

Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Zajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów.. Realizacja programu odbywa się na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Po zakończeniu każdego semestru sprawozdanie w formie pisemnej z uzyskanych efektów.Download: Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas szóstych.doc.. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów klasy III gimnazjum, w tym 3 dziewczynki i 7 chłopców.2.. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami oceniania kształtującego w kl. VI na temat "Andrzejkowe zwyczaje" .. Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa IV - analiza diagnozy wstępnej i końcowej ..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Praca w grupach.. Dodaj go jako pierwszy!. - praca w zespołach wyrównawczych z języka polskiego w klasach V i VI .. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów kl Author: None Last modified by: WOM Gorzów Wlkp.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań.. Każda karta zbudowana jest z czterech stron: na trzech znajdują się ćwiczenia pomagające wyćwiczyć umiejętności i uzupełnić braki w wiedzy, czwartą .przeprowadzone zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klasy trzeciej.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z Art. 42 ust.2 pkt 2 KNProgram zajęć został opracowany po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy uczniów, którzy wyrazili chęć uczęszczania na zajęcia i po konsultacji z nauczycielami uczącymi w tych klasach; bowiem tylko w dwóch klasach spośród pięciu klas III lekcje języka polskiego prowadzę ja.. Pobierz.. Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Aby dodawać komentarze musisz się zalogowa .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w kl.IV-VIII SP Szczegóły Utworzono: wtorek, 11 grudzień 2018 13:03 .. Nauczany przedmiot - SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Średnia ocen klasy 3.. SPRAWOZDANIE Z NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2. do 30.06.2011r.. Zestaw sprawdzianów z gramatyki dla klasy III.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.. WSTĘP .Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku.. za okres od 04.01.2010r.. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności ortograficzne i językowe z zakresu szkoły.. podstawowej; uzupełniają braki wiedzy i umiejętności logicznego myślenia; czytania zePROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuZajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] "Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt