Wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku

Pobierz

Polub to zadanie.. Co więcej, ratownik medyczny naraża się na atak osób, które znajdują się w okolicy miejsca zdarzenia i są z różnych powodów, wrogo nastawione do udzielających pomocy.. Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał.. Proszę o krótkie odpowiedzi.Zadanie można rozwiązać w następujący sposób: Zagrożenia dla ratownika w miejscu zdarzenia: - płonący budynek, głęboka woda, staczający się samochód; nieprofesjonalny ratownik nie musi, ani nie powinien wchodzić do takich ekstremalnych miejsc, które zagrażają jego życiu,1.. W przypadku zdarzenia w miejscu niebezpiecznym dla ratowników (skażenie chemiczne, porażenie prądem elektrycznym, pożar, miejsce przestępstwa, katastrofa budowlana) należy natychmiast zadzwonić pod numer 112, a następnie poczekać na przybycie służb ratowniczych.Podstawowe zagrożenia wypadkowe i metody zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.. Wymień informacje, które należy podać w rozmowie z dyspozytorem służb ratunkowych.. Miejsce wypadku powinno zostać tak zorganizowane, aby zminimalizować wszelakie niebezpieczeństwa mogące zagrażać ratownikom .Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku.. Zachowanie bezpieczeństwa ratownika, uczestników oraz świadków wypadku.. Dokładnie określić miejsce wypadku podając wieś, gminę, miasto, dzielnice, ulicę, nr domu itp. .Postępowanie na miejscu zdarzenia..

Wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku.

Znajdując się w miejscu zdarzenia, należy ocenić zagrożenie bezpieczeństwa własnego, innych ratowników i ofiar zdarzenia.Należy zwrócić uwagę na natężenie ruchu ulicznego, możliwe zagrożenia (wybuch, porażenie prądem, zatrucie wziewne).Ma ono na celu niedopuszczenie do pogorszenia się sytuacji w miejscu wypadku, a tym samym do zwiększenia się liczby ofiar czy też powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa ratowników.. Podczas lekcji wychowania fizycznego 10-letni uczeń spadł z drabinek i stracił przytomność.Jeżeli po wypadku nadal istnieje zagrożenie - na przykład wybuchem pożaru - należy wynieść poszkodowanych z zagrożonej strefy i udzielać pomocy w bezpiecznym miejscu.. Zwrócono również uwagę na ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy i innych zdarzeń losowych.Wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku.. Podanie dyspozytorowi pogotowia liczby poszkodowanych umożliwi indentyfikację wypadku masowego i uruchomienie specjalnych procedur.. Pomoc poszkodowanemu jest podzielona na dwa etapy: 1. pierwszą pomoc - udzieloną natychmiast na miejscu przez świadków zdarzenia, 2. pomoc kwalifikowaną - udzieloną przez służby ratowniczo - medyczne.. Zapewnienie bezpieczeństwa ratownika i zabezpieczenie miejsca wypadku:I Bezpieczeństwo i ekologia 276 AUTOBUSY 6 /2016 Andrzej MARCINIAK, Przemysław KOWALCZYK, Zdzisław BUDZIŃSKI ZAGROŻENIA DLA RATOWNIKÓW PODCZAS DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA DROGACH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI W artykule zawarto analizę głównych zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych przez służby ratownicze na miejscu wypadków drogowych.Do tragicznego wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej w Kostomłotach (woj. dolnośląskie)..

b) Wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku.

Zagrożenia dla ratownika na miejscu zdarzenia: - płonący budynek, głęboka woda, staczający się samochód ; nieprofesjonalny ratownik nie musi, ani nie powinien wchodzić do takich ekstremalnych miejsc, które zagrażają jego życiu .Zagrożenie dla ratownika może stanowić także osoba trzeźwa, która pod wpływem stresu, bólu lub zaburzeń psychicznych, staje się agresywna dla otoczenia.. Trzeba jednak pamiętać o niebezpieczeństwach, które zastaliśmy na miejscu wypadku oraz tych, które mogą w każdej chwili wystąpićw czasie .Bezpieczeństwo jest priorytetem.. Postępowanie w czasie zagrożenia Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źród-łem zagrożenia, powiadom o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu oraz odpowiednie służby.. Bez opóźnienia stosuj się do jego głosowych zaleceń.. Wyjaśnij, dlaczego poszkodowanymi mogą być nie tylko osoby, które brały udział w wypadku.. Zagrożenia dla ratownika na miejscu zdarzenia: - płonący budynek, głęboka woda, staczający się samochód ; nieprofesjonalny ratownik nie musi, ani nie powinien wchodzić do takich ekstremalnych miejsc, które zagrażają jego życiu, pokaż .Wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku i jak powinno się transportować osoby - Brainly.pl Odpowiedź:1.- ratownik może zostać zaatakowany przez agresywnego,,poszkodowanego" np. poszkodowany może mieć przy sobie ostre narzędzie, którym może zranić rat…1..

Ratownik w miejscu wypadku .

Przede wszystkim należy rozpoznać, co się wydarzyło i jakie są zagrożenia dla ratującego, poszkodowanego i świadków zdarzenia.. Należy krótko powiedzieć o rodzaju zdarzenia i jakie są zagrożenia w miejscu wypadku.. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do bezpiecznych warunków pracy.. RYZYKOWAĆ SWOJEGO .Łańcuch ratunkowy - to kolejność działań, które powinny być podejmowane w razie wypadku.. Należy pamiętać, że ratownik powinien ratować życie, ale nie kosztem własnego.. Należy pamiętać, aby przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo .. Polub to zadanie.. ), a następnie o bezpieczeństwie poszkodowanego i osób postronnych tak, aby nie .. Ewakuacja ludności.. W myśl zasady, że "dobry ratownik - to żywy ratownik", nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo i zdrowie ratującego.Jeżeli na miejscu zdarzenia dostępny jest AED, nie bój się go użyć.. Wezwanie pomocy profesjonalnej-wskazanie miejsca,uczestników,rozmiaru szkód.. Arkadiusz.. Pierwszą czynnością na miejscu zdarzenia jest ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku przed dalszymi niebezpiecznymi zdarzeniami.. AED jest bezpieczny i skuteczny także w Twoich rękach.. Arkadiusz.. Pierwszą czynnością lub etapem postępowania na miejscu wypadku jest ocena zdarzenia..

Zależą one w dużej mierze od okoliczności zdarzenia czy miejsca wypadku.

Opisz 5 sposobów transportu rannych.. Standardowy automatyczny defibrylator zewnętrzny jest odpowiedni dla osób dorosłych i dzieci powyżej 8 lat.pieczne dla ratownika!. Zasady pierwszej pomocy wskazują na konieczność udzielenie jej zgodnie z najlepszą wiedzą i z jak największym zaangażowaniem ratownika.. Wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku.. Celem postępowania ratowniczego w przedsiębiorstwie jest udzielenie pomocy i zapewnienie opieki poszkodowanemu do .Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia jest fundamentalnym i niezwykle istotnym elementem w ratownictwie.. Zagrożenia dla ratownika na miejscu zdarzenia: - płonący budynek, głęboka woda, staczający się samochód ; nieprofesjonalny ratownik nie musi, ani nie powinien wchodzić do takich ekstremalnych miejsc, które zagrażają jego życiu, pokaż .Podstawowe zasady postępowania ratownika na miejscu wypadku - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. Zawsze jednak powinno się kierować w takich sytuacjach zdrowym rozsądkiem.. Poprzednia strona Ewakuacja ludności.Sprawdź: Jak ocenić stan poszkodowanego Ocena miejsca wypadku.. Polub to zadanie.. 1. wymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku 2. wymień informacje, które należy podać w rozmowie z dyspozytorem służb ratunkowych 3. opisz pięć sposobów transportu rannychWymień i omów zagrożenia dla ratownika w miejscu wypadku.. Przeczytajc ie wiadomości z podręcznika s.70-62 Na podstawie tych wiadomości: a) Wymień podstawowe zasady, o których należy pamiętać będąc na miejscu zdarzenia.. Oceniając sytuację, należy zadbać najpierw i przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, a następnie o bezpieczeństwo poszkodowanego i osób postronnych.. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy .Streszczenie— W pracy przedstawiono zagrożenia dotyczące pracy zawodowej ratownika medycznego wynikające z działania różnych czynników, m.in.: czynników psychicznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych, fizycznych.. Istotnym elementem wstępnego postępowania jest .Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku.. W sytuacji wypadku lub innego zdarzenia, w którym są poszkodowani wymagający udzielania pierwszej pomocy, często pojawia się wiele wątpliwości wśród osób, które chcą jej udzielić..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt